Skip to the content
Ever Given stranded in Suez Canal

Ever Given Suez Incident

Fallout from the 5 day blockage of the Suez Canal is still ongoing. Here's the latest information on how the Ever Given incident is effecting customer shipments.

EU Shipments

UK and EU Shipments

Read our Customer Awareness Statement on the current situation with UK and EU imports and export. 

November COVID Update

ในช่วงหลายวันที่ผ่านมานี้ เราได้รับคำถามมากมายเกี่ยวกับสถานการณ์การส่งสัมภาระในขณะนี้ สืบเนื่องมาจากปัญหาการขนส่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกซึ่งส่งผลกระทบต่อบริการของเซเว่น ซีส์ เวิร์ลไวด์และลูกค้าของเราอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ผลกระทบนี้อาจมีผลต่อเนื่องถึง 3 เดือนจนกว่าอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือจะสามารถกลับมาให้บริการได้เต็มประสิทธิภาพอีกครั้ง อย่างไรก็ดี เราจะดูแลให้เกิดผลกระทบต่อลูกค้าของเราน้อยที่สุด และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะให้บริการรับและส่งสัมภาระของคุณไปยังที่หมายปลายทางให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ในรายการคำถามและคำตอบนี้ เราได้ตอบประเด็นข้อสงสัยหลัก ๆ ที่มีการสอบถามจากลูกค้าในขณะนี้

New Seven Seas Worldwide Website 2019

SSW

Seven Seas Worldwide, the ULEZ and you!

Student Storage 2019

The MoveCube® v International Household Removers

หากคุณกำลังเคลื่อนย้ายบ้านและชั่งน้ำหนักตัวเลือกการขนส่งให้เราเป็นแชมป์ของMoveCube®ที่รวดเร็วง่ายและราคาไม่แพงกับเครื่องกำจัดขยะในบ้านนานาชาติอื่น ๆ

MoveCube กับคอนเทนเนอร์ทางทะเล - ไม่มีการประกวด

MoveCube กับคอนเทนเนอร์ทางทะเล - ไม่มีการประกวด

StoreCube - City Moves

การถอดและจัดส่งเฟอร์นิเจอร์ทำได้ง่าย

MoveCubes ที่น่าทึ่งของเรานำเสนอวิธีที่คุ้มค่าและปราศจากความเครียดในการจัดการกับการเคลื่อนย้ายและจัดส่งเฟอร์นิเจอร์และสามารถจัดส่งได้ทั่วโลก

MoveCube Storage

StoreCube - Moving and Storing

Why Choose Seven Seas Worldwide? - Us Vs My Baggage

แสดงให้คุณเห็นว่า Seven Seas Worldwide แตกต่างจากบริการจัดส่งอื่น ๆ อย่างไร ในทางที่ดี. ส่งสัมภาระส่วนเกินของคุณไปทั่วโลกโดยใช้บริการสัมภาระของเราทั่วโลก

Seven Seas Worldwide are Expanding Again

Fee or Flee?

Safe Haven

SSW

MoveCube vs Container

Shipping Containers

MoveCube Feedback

SSW

Welcome to Warwickshire!

SSW

Thai Smile

SSW

Seven Seas Worldwide Promo

SSW

Chinese New Year with Liberty Living

SSW

Chinese New Year Liverpool

SSW

Cheap Self Storage

SSW

City-to-City

SSW

Freight Quote

SSW

Storage Units

SSW

Furniture Removals

SSW

Business MoveCube

SSW

Charity Donations

SSW

Moving to the UK from Australia and New Zealand

SSW

SeaPost Freight Calculator

SSW

StoreCube Moving Abroad

SSW

StoreCube Moving

SSW

Responsive Website

SSW

StoreCube

SSW

New MilkMail Service

SSW

When the Sea Isn't Required

SSW

What SSW Does

SSW