Skip to the content

ที่บริษัท Seven Seas Worldwide เราให้บริการลูกค้าหลายพันคนมา ตลอดระยะเวลา 25 ปี ในการขนย้ายสัมภาระไปทั่วโลก โดยบริการ MoveCube® ของเรามีบทบาทส าคัญต่อความส าเร็จนี้ และเพิ่มความแข็งแกร่งให้บริษัทของเรานับตั้งแต่เริ่มให้บริการในปี 2012 เป็นการปฏิวัติวงการขนย้ายระหว่างประเทศ และ ช่วยให้การขนย้ายไปต่างประเทศด้วยตู้ MoveCube® เป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อน าตู้ MoveCube® ขึ้นหรือลง จากยานพาหนะรวมถึงระหว่างการขนส่ง จะต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆเพื่อการบริการที่ราบรื่น

รับประกันความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานของเรา

เราให้ความส าคัญ ต่อความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง ดังนั้น เราต้องด าเนินการตรวจสอบกระแสไฟฟ้าเพื่อมั่นใจว่าคุณรับทราบถึงอันตรายที่อาจ เกิดขึ้นขณะน าตู้ MoveCube® ขึ้นหรือลงจากรถ เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้ว คุณต้องลงชื่อในแบบฟอร์มเพื่อแสดงว่าคุณได้ อ่านและยอมรับเงื่อนไข

ความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

ตัวอย่าง ต่อไปนี้แสดงให้เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และวิธีหลีกเลี่ยง:

  • สภาพอากาศที่ย ่าแย่อาจเป็นสาเหตุให้รถหรือรถยกไหลได้ ดังนั้น จึงไม่ควรเร่งในการนก กล่องสัมภาระขึ้นหรือลงจากรถ
  • เดินอย่างระมัดระวัง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมองเห็นทางขณะเดินบนขั้นบันไดหรือพื้นลาดของรถเพื่อเลี่ยง การหกล้ม
  • เมื่อยกกล่องพัสดุ งอเข่าของคุณและยืดหลังให้ตรง โดยถือกล่องไว้ชิดกับล าตัวของคุณเพื่อควบคุมได้อย่าง เต็มที่
  • ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าไม่มีสิ่งของกีดขวางระหว่างทางในการขนสัมภาระลงในตู้ MoveCube®
  • ระหว่างที่อุปกรณ์ยกท างาน โปรดยืนห่างอย่างน้อย 1 เมตร (ส าหรับการให้บริการในแอฟริกาใต้ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย)
  • จัดสัมภาระในแนวตั้ง และลดการพิงสัมภาระกับผนังภายในของตู้ เพื่อ ป้องกันการงอและสามารถปิดแผ่นได้อย่างถูกต้อง
  • เมื่อน าตู้ขึ้นรถเรียบร้อยแล้ว พนักงานของเรามีหน้าที่ในการ ถ่ายรูปตู้ MoveCube® เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย และการปิดประตูหลังรถให้แน่นหนา
  • ภายในรัศมี 2 เมตรจากรถหรือรถยก ต้องไม่มีเด็กเล่นอยู่แถวนั้น
  • โปรด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่โดยรอบปลอดโปร่งก่อนตู้ MoveCube® จะมาถึงเพื่อความปลอดภัยในการยกตู้ขึ้นและลงจาก ยานพาหนะ

ส าหรับข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อทีมงานฝ่ายบริการลูกค้าของ เราได้ที่หมายเลข 0333 733 7337 หากคุณพร้อมขนย้ายแล้วรับเสนอราคาฟรีแบบทันทีจากระบบของเราได้เลย.

MoveCube