Skip to the content

ทำไมคุณควรเลือกใช้บริการบริษัท Seven Seas Worldwide

Packing boxes and materials

กล่องลังออกแบบพิเศษ ให้บริการพร้อมอุปกรณ์การแพ็ค

Trusted for 25 years

ได้รับความไว้วางใจมากกว่า 25 ปี

Delivery and collection

เลือกวันที่ไปรับและจัดส่งสัมภาระตามที่คุณสะดวก

Free storage

บริการรับฝากสัมภาระนักศึกษาที่ปรับตามความต้องการ ของคุณอย่างเต็มท

Relax to pack

ส าหรับบริการรับฝากสัมภาระ คุณสามารถ จัดของได้ในเวลาที่สะดวก จากนั้นติดต่อเราให้ไปรับ

รับส่วนลดบริการรับฝากสัมภาระนักศึกษา £30

รับส่วนลดบริการรับฝากสัมภาระนักศึกษา £30 (สำหรับทุกคำสั่งซึ่งกล่องขนาดใหญ่อย่างน้อยสามกล่อง)! เพียงคลิกปุ่ม “รับเสนอราคาฟรีในทันที” และระบบจะหักส่วนลดที่ห้ามพลาดนี้โดยอัตโนมัติจากราคาที่เสนอ


บริษัทขนย้ายส าหรับนักศึกษาที่ได้รับความไว้วางใจมากกว่า 25 ปี

ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวสอบ จนถึงหามิตรแท้ วางแผนขั้นต่อไปในชีวิต หรือ เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องซักผ้า เราเข้าใจดีว่านักศึกษามีภารกิจที่รัดตัว โดยเฉพาะผู้ที่เรียนในต่างประเทศ และสิ่งสุดท้ายที่คุณไม่ อยากเจอ คือ ความเครียดและการต้องแบกสัมภาระไปกว่าครึ่งโลกทั้งทางรถไฟ เครื่องบินและแท็กซ

ที่บริษัท Seven Seas Worldwide เราช่วยนักศึกษาที่เรียนจบขนย้ายสัมภาระระหว่างมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยมาเป็นเวลากว่าค่อน ศตวรรษแล้ว ที่เลือกใช้บริการที่สะดวก ราคาเป็นมิตร และที่ส าคัญหรือสิ่งอื่นใด คือ ขั้นตอนการท างานที่ยืดหยุ่นของเรา ไม่ว่า คุณจะต้องการส่งลังพัสดุหรือกระเป๋าไปต่างประเทศเมื่อจบเทอม หรือย้ายที่อยู่ภายในประเทศ บริการขนส่งส าหรับนักศึกษา ของเราพร้อมให้บริการ

บริการขนส่งและรับฝากสัมภาระส าหรับนักศึกษาราคา คุ้มค่าของเรา

ในฐานะหนึ่งในบริษัทขนส่งระหว่างประเทศที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในประเทศ เราคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งพัสดุทุกขนาดไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลก และน าเสนอบริการที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ทุก ความต้องการของนักศึกษา

บริการขนส่งต่างประเทศส าหรับนักศึกษา

จัดส่งกล่องพัสดุ กระเป๋าและ สัมภาระระหว่างประเทศอย่างสะดวก

บริการขนย้ายส าหรับนักศึกษา

ท าให้วันขนย้ายของคุณไร้กังวลด้วย บริการขนย้ายส าหรับนักศึกษาที่ไม่ซับซ้อนของเรา

Young man taping boxes for shipping

บริการรับฝากสัมภาระนักศึกษาในราคาที่จ่ายได้

ใช้บริการ รับฝากสัมภาระที่ปลอดภัยของเรา ราคาเริ่มต้นเพียง 19 เพนนีต่อวัน หรือ 1.30 ปอนด์ต่อสัปดาห

บริการขนส่งในประเทศส าหรับนักศึกษา

คุณจะย้ายไป โรงเรียนประจ าใช่ไหม เราสามารถจัดส่งกระเป๋าสัมภาระได้ทั่วประเทศอย่างรวดเร็วและสะดวก

 

5 ขั้นตอนการขนส่งระหว่างประเทศส าหรับนักศึกษาของเรา

Number one

เสนอราคาออนไลน์ฟรี
เครื่องมือเสนอราคาออนไลน์ฟรีของเรานำเสนอราคาที่ชัดเจนและละเอียดโดยไม่มีค่าธรรมเนียมอื่นซ่อนเร้น

Number two

เราจัดเตรียมกล่องลัง
เราจะจัดส่งอุปกรณ์การแพ็คคุณภาพสูงให้ถึงหน้าบ้านคุณเพื่อช่วยให้คุณแพ็คสัมภาระอย่างปลอดภัย

Number three

โทรหาเราเพื่อนัดวันไปรับ
เมื่อแพ็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เราจะไปรับกล่องสัมภาระและทำการจัดส่งไปยังคลังจัดเก็บของเรา

Number four

เก็บรักษาสัมภาระอย่างปลอดภัย
เราจะทำการจัดเก็บสัมภาระในคลังของเราที่แห้งและสะอาด ตัง้อยู่ทั่วสหราชอาณาจักร

Number five

ส่งกลับไปยังที่อยู่ของคุณ
เมื่อคุณพร้อม เราจะจัดส่งสัมภาระกลับให้คุณ ภายในรัศมี 50 กิโลเมตรจากจุดที่ไปรับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

อย่าเพิ่งเชื่อคำพูดจนกว่าจะได้ลองด้วยตัวคุณเอง

ลูกค้าต่างรักบริการของเรา!

 

บริการรับฝากสัมภาระนักศึกษาของคุณมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

 

บริการรับฝากสัมภาระส าหรับนักศึกษาของเรามีราคาเริ่มต้นที่*:

19p เพนนีต่อวัน

 

หรือคิดเป็น:

 

£1.30 ปอนด์ต่อสัปดาห์

*ค านวณตามการรับ ฝากกล่องขนาดมาตรฐาน โดยมีค่าบริการขั้นต ่าที่ 84 ปอนด์

 

บริการขนส่งระหว่างประเทศส าหรับ นักศึกษาที่ไว้วางใจได้ สะดวกและราคาไม่แพง

คุณก าลังมองหาบริษัทขน ย้ายส าหรับนักศึกษาที่มีประสบการณ์เพื่อช่วยจัด ส่งสัมภาระไปต่างประเทศอยู่ใช่ไหม ไม่ต้องหาอีกแล้ว! นอกจากทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญของเราจะสามารถจัดส่งกระเป๋าสัมภาระของคุณไปยังมหาวิทยาลัยทั่วโลกได้แล้ว จากนั้นจัดส่งกระเป๋าและกล่อง พัสดุกลับบ้านของคุณเมื่อจบเทอม เรายังรับฝากสัมภาระ ส่วนตัวในราคาสุดคุ้มระหว่างที่คุณปิดเทอมไปพักผ่อนหรือเปลี่ยน หอพักนักศึกษา

แทนที่ต้องท ารายการสิ่งที่ต้องท ายาวเป็นหางว่าว คุณควรให้ความส าคัญกับการเก็บความทรงจ าต่างๆ และให้บริษัท Seven Seas Worldwide รับภาระนี้แทนคุณ ต่อไปนี้ คือ ข้อดีต่างๆที่คุณจะได้รับจากบริการจัดส่งสัมภาระไปยังมหาวิทยาลัยของ เรา:

 • บริการรับและจัดส่งสัมภาระแบบ door-to-door: การจัดส่ง สัมภาระของคุณจากจุด A ไปยังจุด B ไม่จ าเป็นต้องยุ่งยากเหมือนกับวิชาควอนตัมฟิสิกส์ เพียงรับเสนอราคาออนไลน์ฟรี, สั่งซื้อบริการ และเลือกวันที่ที่คุณสะดวกให้เราไปส่งอุปกรณ์ส าหรับแพ็คและรับพัสดุของคุณ เมื่อคุณกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อย แล้ว เราจะจัดการที่เหลือเอง ไม่ว่าจะเป็นพิธีการศุลกากร การขนส่งระหว่างประเทศ และการจัดส่งแบบถึงหน้าประตูบ้าน
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมซ่อนเร้น: เรามีความภาคภูมิใจในความโปร่งใส่ 100% ของเรา แบบฟอร์มเสนอราคาของเราจึงเสนอ รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างชัดเจน อาทิเช่น ค่าบริหารจัดการคลังสินค้า การขนส่งและเอกสารศุลกากร นอกจากนี้ เราไม่เคยขอให้คุณช าระเงินล่วงหน้าเต็มจ านวน แต่สามารถแบ่งจ่ายเป็นงวดได้ ซึ่งเหมาะส าหรับนักศึกษาที่มีงบ จ ากัด
 • ทีมงานฝ่ายบริการลูกค้าที่ทุ่มเท: เราควบคุมเครือข่ายคลังพัสดุทั่วโลกของเรา ดังนั้น คุณสามารถวางใจได้ว่าทีมงานฝ่าย บริการลูกค้าที่เป็นมิตรของเราพร้อมดูแลคุณในทุกขั้นตอน โดยให้บริการในภาษาที่หลากหลาย เช่น อังกฤษ จีนกลาง จีน กวางตุ้ง ไทยและแอฟริกัน

 

มหาวิทยาลัยยอดนิยมในสหราชอาณาจักรที่เราจัดส่ง:

อาเบอร์ดีน, บังกอร์, บาธ, เบอร์มิงแฮม, บอลตัน, บอร์นมัธ, แบรดฟอร์ด, ไบร์ทตัน, บริสตอล, แคมบ ริด, แคนเทอร์เบอร์รี, เชสเตอร์, ดาร์บี, ดันดี, ดูรัม, เอดินเบอร่า, กลาสโกว์, กิลด์ฟอร์, แฮลิแฟกซ์, ฮัดเดอรส์ฟิลด์, ฮัลล์, คีลล์, เลสเตอร์, ลิเวอร์พูล, ลอฟเบอเรอ, มิดเดิลเบอเรอ, นอริช, นอตติงแฮม, พลิมัธ, พอร์ทมัธ, เพรสตัน, เรดดิง, ซัลฟอร์ด, เซาแธม ตัน, เซนต์แอนดรูว์, สเตอริง, ซันเดอร์แลนด์, สวานซี, สวินดอน, ทีสไซด์, วอริคและยอร์ค

 

มหาวิทยาลัยยอดนิยมในสหราชอาณาจักรที่เราจัดส่ง

 

ประเทศต่างๆที่เราให้บริการขนย้ายส าหรับนักศึกษา:

บริการขนย้ายส าหรับนักศึกษาที่ช านาญของเราให้บริการระหว่างประเทศต่างๆทั้งในเอเชีย ยุโรป อเมริกา เหนือ โอเชียเนีย เป็นต้น ไม่ว่าคุณจะก าลังเรียนต่อด้านวรรณคดีคลาสสิคที่แคมบริดจ์ หรือ การสร้างความยั่งยืนในซิดนีย์ หรือ กลับไปมาเลเซียช่วงปิดเทอม คุณสบายใจได้ว่าสัมภาระอยู่ในมือผู้เชี่ยวชาญตัวจริง

ต่อไปนี้ คือ จุดหมายปลายทางต่างๆที่เราให้บริการ – คลิกที่ไอค่อนเพื่อศึกษา เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการขนส่งของเราในแต่ละประเทศ

 

บริการรับฝากสัมภาระส าหรับนักศึกษาอย่างปลอดภัย

กองต าราเรียนและอุปกรณ์การเรียน รูปถ่ายที่ติดเต็มห้อง และของใช้ที่ท าให้คิดถึงบ้าน รวมทั้งอุปกรณ์กีฬาที่ซื้อมาเพื่อลดน ้าหนักส่วนเกิน เราเคยเป็นนักศึกษามา ก่อนเช่นกัน เราจึงเข้าใจดีว่าหอพักของคุณเต็มไปด้วยข้าวของ และปัญหาในการจัดการกับมันเมื่อต้องกลับบ้านช่วงปิดเทอม

บริการรับฝากสัมภาระ นักศึกษาของเรามีพื้นที่ที่ปลอดภัยในการรักษาสัมภาระ ของคุณระหว่างที่คุณไม่อยู่ สิ่งที่คุณต้องท, า คือ สั่งซื้อบริการ แพ็คสัมภาระโดยใช้อุปกรณ์ที่เราเตรียมให้ และโทรหาเราเมื่อ พร้อมให้ไปรับกล่องสัมภาระที่จะฝาก จากนั้น เมื่อคุณกลับมา เราจะจัดส่งสัมภาระไปให้คุณภายในรัศมี 50 กิโลเมตรโดยไม่มี ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นอกจากนี้ เรายังสามารถจัดส่งสัมภาระอย่างปลอดภัยไปยังจุดหมายปลายทางอื่นๆในประเทศโดยมี ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือส่งไปทั่วโลกโดยใช้บริการขนส่งระหว่างประเทศสาหรับนักศึกษาของเรา .

เราช่วยขจัดความเครียดในการจัดหาอุปกรณ์การแพ็คที่เหมาะสม ด้วยการจัดเตรียมทุกอย่างที่คุณต้อง ใช้ในการแพ็คสัมภาระอย่างปลอดภัยส าหรับจัดส่งและฝาก ประกอบด้วย พลาสติกกันกระแทก เทปกาว รวมทั้งกล่องลังหนา พิเศษสองชั้น นอกจากนี้ ขั้นตอนการท างานของเรายังมีความยืดหยุ่น ในทุกเวลาคุณสามารถ:

 • ใช้บริการขนส่ง ระหว่างประเทศของเราเพื่อส่งสัมภาระของคุณกลับไปยังบ้านเกิด
 • จัดสรรเวลาในการจัดส่ง สัมภาระของคุณไปยังมหาวิทยาลัยหรือสถานที่อื่นๆ
 • ขยายเวลารับ ฝากสัมภาระเมื่อครบ 26 สัปดาห์และเปลี่ยนเป็นแผนบริการแบบช าระเงินล่วงหน้า

ทั้งหมดนี้มีราคาเริ่มต้นเพียง 19 เพนนีต่อวัน – ไม่แปลกใจที่ บริษัท Seven Seas Worldwide คือ หนึ่งในบริษัทรับฝากสัมภาระนักศึกษายอดนิยมากที่สุดในประเทศ!

 

เราช่วยขจัดความเครียดในการจัดหาอุปกรณ์การแพ็คที่เหมาะสม ด้วยการจัดเตรียมทุกอย่างที่คุณต้อง ใช้ในการแพ็คสัมภาระอย่างปลอดภัยส าหรับจัดส่งและฝาก ประกอบด้วย พลาสติกกันกระแทก เทปกาว รวมทั้งกล่องลังหนา พิเศษสองชั้น นอกจากนี้ ขั้นตอนการท างานของเรายังมีความยืดหยุ่น ในทุก

ต่อไปนี้ คือ รายละเอียดบริการจัดเก็บสัมภาระสำหรับนักศึกษาของเรา:


 

บริการที่ยอดเยี่ยมและรวดเร็ว ฉันส่ง สัมภาระไปมาเลเซียหลังจากที่ใช้เวลาสามปีจนเรียนจบ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าให้ความช่วยเหลือดีมากระหว่างที่ฉันขอ ความช่วยเหลือหลายครั้งในการจัดส่งสัมภาระใหม่ เป็นตัวเลือกนัมเบอร์วันของฉันในการจัดส่งระหว่างประเทศ

Nur

 

ค าถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบริการขนส่งระหว่างประเทศส าหรับนักศึกษา

อีกหนึ่งข้อดีหลักในการใช้บริการขนส่งกล่องพัสดุและกระเป๋าสัมภาระกับบริษัท Seven Seas Worldwide คือ ขั้นตอนการท างานที่ตรงไปตรงมาและสะดวก – คุณสามารถจัดสรรได้ทุกอย่างจากหอพักของคุณ! ต่อไปนี้ คือ ขั้นตอนการท างานในสามขั้นตอนง่ายๆ:

รับเสนอราคาฟรี: ใช้เครื่องมือเสนอาคาออนไลน์แบบไม่มีข้อผูกมัดของเรา, ใส่ที่อยู่ต้นทางและปลายทางใ และรายละเอียดของที่ต้องการจัดส่งให้มากที่สุด เมื่อคุณไดรับเสนอราคาที่ชัดเจนและแม่นย า แล้ว สั่งซื้อบริการ และเลือกวันที่คุณสะดวกให้เราไปส่งกล่องเปล่าและรับเมื่อจัดเรียบร้อยแล้ว

แพ็คสัมภาระของคุณ: จากนั้น ใช้อุปกรณ์การแพ็คคุณภาพสูงที่เราเตรียมไว้ให้เพื่อท าการจัด สัมภาระของคุณ โดยห่อแต่ละชิ้นแยกกันด้วยพลาสติกกันกระแทก และวางของที่หนักที่สุดไว้ด้านล่างสุดของกล่อง

กรอกเอกสารให้เรียบร้อย: สุดท้าย คือ กรอกแบบฟอร์มต่างๆทางบัญชีออนไลน์ของคุณ อาทิ รายการรายละเอียดของที่อยู่ในลังจัดส่ง เอกสารประกันภัยแบบไม่บังคับ รวมทั้งส าเนาหนังสือเดินทางและวีซ่าของคุณ จากนั้น เราจะส่งข้อความถึงคุณล่วงหน้าหนึ่งวันเพื่อแจ้งเวลาที่พนักงานของเราจะไปถึง เมื่อไปรับสัมภาระแล้ว เราจะจัดการที่ เหลือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น การขนส่งลังพัสดุไปต่างประเทศ พิธีการศุลกากร และจัดส่งจนถึงปลายทาง นอกจากนี้ คุณยัง สามารถติดตามพัสดุของคุณโดยใช้เครื่องมือออนไลน์ของเรา

บริการขนส่งส าหรับนักศึกษาในราคาที่จ่ายได้ของเราสามารถจัดส่งสัมภาระได้ทั้งทางทะเล หรือ ทางอากาศ โดยการขนส่งทางทะเลเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดส าหรับนักศึกษาที่มีงบจ ากัด อีกทั้งยังปล่อยก๊าซคาร์บอนน้อยกว่า ซึ่งดี ต่อโลกมากยิ่งขึ้น แต่ใช้เวลานานกว่า หากคุณต้องการของเพื่อใช้ทันที แนะน าให้เลือกบริการขนส่งทางอากาศของเรา ซึ่งมี ค่าบริการที่สูงกว่าเล็กน้อย

อย่างไรก็ตาม เวลาใน การขนส่งจะแตกต่างกันออกไปตามประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง ดังนั้น คุณต้องใช้ระบบเสนอราคาแบบทันทีท ให้บริการฟรหรือติดต่อทีมงานฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพ อรับข้อมูลช่วงเวลาที่ใช้ที่แม่นย า

วิธีที่ดีสุดในการรับราคาทาที่แม่นย าที่สุดส าหรับ บริการขนส่งกระเป๋าสัมภาระที่มีประสิทธิภาพของเรา คือ การกรอกรายละเอียดของคุณในเครื่องมือเสนอราคาออนไลน์ที่ ให้บริการฟรีของเรา โดยใช้เวลาไม่กี่นาทีเท่านั้น และคุณจะได้รับรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด อาทิ ค่าขนส่งระหว่างประเทศ พิธีศุลกากร การตรวจสอบเพื่อกักกันโรค และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เป็นที่น่าเสียดาย ที่บริษัทขนส่งส าหรับนักศึกษาจ านวนมากไม่ทราบหรือซ่อนเร้น ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ท าให้มีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ที่บริษัท Seven Seas Worldwide เราภาคภูมิใจใน ความโปร่งใส และสามารถควบคุมการด าเนินงานทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ เราจึงสามารถแจ้งค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้องก่อนที่ คุณจะตัดสินใจจองบริการ

เมื่อส่ง สัมภาระส่วนตัวไปยังต่างประเทศ คุณจะพบว่าแต่ละประเทศได้ก าหนดสิ่งของต้องห้ามน าเข้าประเทศที่คล้ายกัน อาทิ อาวุธ สินค้าละเมดลขสทธ วัตถุระเบิด และยาผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บางประเทศมีข้อห้ามเพิ่มเติมตามข้อก าหนดของศุลกากร

เพื่อเป็นการรับประกันว่าพัสดุของคุณจะผ่านศุลกากรโดยไร้ปัญหา เรา แนะน าอย่างยิ่งให้คุณอ่านหน้า สิ่งของต้องห้าม ก่อนท าการแพ็ค

ลังพัสดุหนาและทนทานเป็นพิเศษพร้อมอุปกรณ์การแพ็คของเรา

ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการต้องทิ้งสิ่งของมีค่าของคุณไว้ข้างหลังเมื่อต้องเดินทางไป ต่างประเทศ – ด้วยบริการขนส่งส าหรับนักศึกษาของเราที่สามารถจัดส่งได้ทุกอย่างส าหรับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะ เป็น แล็ปท็อป เฟอร์นิเจอร์ ต าราเรียน เสื้อผ้า เครื่องดนตรีและอุปกรณ์กีฬา นอกจากนี้ เรายังมีลังพัสดุผลิตพิเศษแบบหนาสอง ชั้นและเคลือบน ้ายาเคมีเพื่อป้องกันสัมภาระของคุณให้ปลอดภัย

เรามีอุปกรณ์การ แพ็คส าหรับสิ่งของที่แตกง่าย หรือรูปทรงพิเศษ นอกจากนี้ เรายังมีลังพัสดุสองขนาดมาตรฐาน ได้แก่ ขนาดใหญ่และขนาด มาตรฐาน (โปรดดูรายละเอียดขนาดที่ด้านล่าง) โดยออกแบบตามลักษณะเฉพาะที่เราก าหนดเพื่อป้องกันสัมภาระที่อยู่ข้างใน จากการถูกกระแทกระหว่างการขนส่งระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวคุณเองและพนักงานของเรา เราจะไม่รับกล่องพัสดุที่มีน ้าหนักมากกว่า 30 กิโลกรัม/66 ปอนด์ ดังนั้น เราแนะน าให้คุณสั่งซื้อกล่องให้มากพอและแยกจัด ของที่มีน ้าหนักมากในหลายกล่องแยกกัน

 

Large cardboard shipping box

กล่องใหญ่

ขนาดภายนอกกล่อง:

61 x 51 x 41cm / 24 x 20 x 16.14 นิ้ว

เหมาะสำหรับ:

 • ของเล่นเด็ก
 • เสื้อผ้า
 • เครื่องนอน 
Small cardboard shipping box

กล่องมาตรฐาน

ขนาดภายนอกกล่อง:

51 x 41 x 31cm / 20 x 16.14 x 12.2 นิ้ว

เหมาะสำหรับ:

 • แฟ้มและเอกสาร
 • หนังสือ
 • เครื่องใช้ในครัว