Skip to the content

ไม่ใช้คำยาก

เซเว่น ซีส์ เวิร์ลไวด์พยายามใช้คำทั่วไปที่คนพูดกัน และไม่สร้างความเครียดให้คุณ “การขนส่งทางเรือ”, “การขนย้าย” และ “การย้ายที่อยู่ไปยังต่างประเทศ” คำทั้งหมดนี้อาจจะใช้แทนกันได้ แต่ศัพท์บางคำในธุรกิจโลจิสติกส์ระดับสากลอาจทำให้คุณสับสนได้

เราไม่ต้องการให้เกิดความสับสนใดๆ ทั้งสิ้น จึงขออธิบายคำศัพท์ต่างๆ เพื่อความชัดเจน และเข้าใจตรงกัน ดังนี้

ความหมาย

ของคำศัพท์

บริการช่วยเหลือรับ/ส่งสัมภาระ

บริษัท Seven Seas Worldwide ดำเนินงานโดยใช้พนักงานขับรถหนึ่งรายต่อรถหนึ่งคัน อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศ พนักงานขับรถของเราจะมีผู้ช่วยเพื่อความปลอดภัย

พนักงานขับรถสามารถให้ความช่วยเหลือหรือข้อเสนอแนะแก่คุณในการจัดของลงตู้ MoveCube® อาทิเช่น รับประกันว่ามีการจัดสิ่งของให้น้ำหนักเฉลี่ยกัน หรือแนะนำเกี่ยวกับของที่หนักให้จัดไว้ตรงกลางเพื่อป้องกันตู้ MoveCube® เอียงขณะขนส่ง

พนักงานขับรถของเราพร้อมช่วยขนย้ายสิ่งของจากทางเข้าที่อยู่ของคุณจากถนน ไปยังหรือจากตู้ MoveCube® ในระยะไม่เกิน 20 เมตร (66 ฟุต) อย่างไรก็ตาม จะต้องเห็นรถอยู่ในสายตาตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยของพัสดุ

พนักงานขับรถของเราไม่ได้มีหน้าที่:

  • จัดของหรือนำของออกจากตู้ MoveCube®
  • แพ็คกล่องพัสดุที่บรรจุวัสดุแตกหักง่าย
  • ช่วยคุณเตรียมเอกสารขนส่งให้เสร็จสมบูรณ์
  • ช่วยในการจัดลงตู้หรือนำเปียโนออกจากตู้

การขนส่งสัมภาระทั่วโลก

คือคำศัพท์ที่หมายถึงของที่คุณเป็นเจ้าของโดยส่วนตัวทั้งหมดที่คุณตั้งใจจะ 'ส่ง' หรือ 'ส่งทางเรือ’ ด้วยการบรรจุลงในกล่องกระดาษ

BIFA

เซเว่น ซีส์ เวิร์ลไวด์เป็นสมาชิกของสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแห่งราชอาณาจักร (British International Freight Association - Bifa) เราปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ BIFA เป็นผู้ออก เช่น มาตรฐานอุตสาหกรรม รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไปต่างๆ

ทางอากาศ

การขนส่งทางอากาศในปัจจุบันเป็นวิธีการขนส่งสิ่งของไปทั่วโลกที่เร็วที่สุด แต่มีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมสูง และราคาขึ้นอยู่กับจำนวนที่คุณต้องการส่ง เซเว่น ซีส์ เวิร์ลไวด์ใช้แอร์ คอนโซลเพื่อส่งของไปทั่วโลก เราซื้อพื้นที่ขนาดใหญ่บนเครื่องบินและจากนั้นนำส่งของเป็นกลุ่มหรือคอนโซล ซึ่งรวมถึงสินค้าของคุณ เราใช้ส่วนคาร์โกของสนามบินในการนำของขึ้นเครื่องบิน เซเว่น ซีส์ เวิร์ดไวด์จะได้รับแจ้งจากทางสายการบินเมื่อสินค้ามาถึง แล้วเราจึงเตรียมเอกสารที่จำเป็นเพื่อแสดงต่อศุลกากร และหน่วยงานทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในประเทศปลายทางเพื่อเคลียร์สินค้าออกมา จากนั้นเราจึงจะไปรับสินค้าเพื่อส่งไปให้คุณได้

ทางทะเล

การขนส่งทางทะเลนั้นค่อนข้างขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างสูง แต่ราคาถูกกว่าการขนส่งทางอากาศเพราะใช้เวลานานกว่า เซเว่น ซีส์ เวิร์ลไวด์ใช้คอนเทนเนอร์เพื่อการขนส่งทางทะเลขนาดใหญ่ เช่น 40 ฟุต หรือ 45 ฟุต เพื่อส่งสินค้าของคุณไปยังทั่วโลก จะมีชั้นวางคอนเทนเนอร์ในเรือซึ่งเดินทางไปเรื่อยๆ ตามเส้นทางต่างๆ ทั่วโลก เราไม่ "รวมเข้าด้วยกัน” กล่วคือ เราไม่แบ่งพื้นที่คอนเทนเนอร์กับบริษัทอื่น สินค้าในคอนเทนเนอร์ของเรามีแต่สินค้าที่เป็นของลูกค้าของเราเท่านั้น ซึ่งเป็นสินค้าส่วนตัวหรือของที่ใช้ในครัวเรือน เซเว่น ซีส์ เวิร์ลไวด์จองตู้คอนเทนเนอร์ นำของขึ้นที่ฮับของเราในประเทศต้นทางที่ประกอบด้วยสินค้าของคุณและลูกค้าคนอื่นๆ จากนั้นก็นำคอนเทนเนอร์ไปส่งที่ท่าเรือ นำขึ้นเรือ และออกเดินทาง เรืออาจจะไม่ได้เดินทางไปยังประเทศปลายทางโดยตรง แต่หยุดที่ท่าเรือต่างๆ เป็นระยะๆ ตลอดเส้นทาง คอนเทนเนอรที่บรรจุสินค้าของคุณอาจถูกยกออกจากเรือลำหนึ่ง และนำไปขึ้นเรืออีกลำหนึ่งต่อ ซึ่งการขนย้ายนี้มีที่ท่าเรือในสิงคโปร์และฮ่องกงและบางส่วนของเครือข่ายการเดินเรือสากล เมื่อเรือไปถึงท่าเรือของประเทศปลายทาง ซึ่งอาจไม่ใช่เมืองที่คุณอยู่ คอนเทนเนอร์ที่มีสินค้าของคุณจะถูกนำขึ้นจากเรือและเดินทางไปยังฮับของเรา จากนั้นเราจึงเปิดตู้เพื่อนำสินค้าออก สินค้าที่ขนมาจะต้องถูกสำแดงต่อศุลกากรและหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องตามแต่ประเทศปลายทางจะกำหนด และเคลียร์โดยตัวแทนของทั้งสองฝ่ายก่อนที่จะสามารถนำส่งของให้คุณได้ จากนั้นสินค้าของคุณจะเดินทางไปยังคลังสินค้าที่ใกล้กับที่อยู่ของคุณที่สุดหรือส่งไปถึงคุณโดยตรงจากฮับของเรา

เก็บเต็ม

การเก็บสินค้าที่เป็นสัมภาระทั้งหมดจากลูกค้า

ผลกระทบเชิงพาณิชย์

สิ่งของสำหรับการค้า คือ ของใหม่ ยังไม่ถูกเปิด หรือยังอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปจำหน่าย เป็นของขวัญ ให้เช่า หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเมื่อเดินทางมาถึงประเทศปลายทาง คุณต้องทำการสำแดงสิ่งของเหล่านั้นเพราะต้องชำระภาษีและอากร ซึ่งแตกต่างจากของใช้ส่วนตัว (ได้รับการยกเว้นภาษีบางอย่าง) ที่ต้องเป็นทรัพย์สินส่วนตัวมาแล้วอย่างน้อย 6 เดืนอ

การส่งมอบ

ศัพท์อีกคำหนึ่งที่ใช้เรียกการส่งสินค้าของคุณ

กล่องของลูกค้า

กล่องใดๆ ก็ตามที่ไม่ได้จัดหาโดยเซเว่น ซีส์ เวิร์ลไวด์ ซึ่งรวมถึงกระเป๋าหรือกระเป๋าเดินทางที่บรรจุสินค้านั้น

คลังสินค้าสู่คลังสินค้า

ลักษณะการบริการของ MoveCube จะไม่เหมือนกับบริการขนส่งสัมภาระทั่วไปที่ไม่ต้องใช้ยานพาหนะแบบพิเศษ การบริการ MoveCube จึงไม่อาจบริการส่งถึงบ้านได้ทุกที่ หรืออาจไม่สามารถให้บริการได้ทุกที่ในประเทศ ในพื้นที่ที่บริการคลังสินค้าของเซเว่น ซีส์ เวิร์ลไวด์ หรือพันธมิตรไม่ครอบคลุม เราจะพยายามเสนอการนำส่งสินค้าส่วนตัว หรือของใช้ในบ้านของคุณไปยังคลังสินค้าที่ใกล้คุณที่สุด ที่สามารถนำ MoveCube ไปลงได้ MoveCub จะถูกส่งทางเรือและเคลียร์ไปยังคลังสินค้า และหากที่อยู่ของคุณอยู่นอกเหนือบริเวณที่คลังสินค้าของเราหรือพันธมิตรจะไปถึงได้ เราอาจต้องขอเสนอให้คุณมารับสินค้าด้วยตัวเองที่คลังสินค้าของเรา

คลังสินค้าส่งถึงหน้าบ้าน

ลักษณะการบริการของ MoveCube จะไม่เหมือนกับบริการขนส่งสัมภาระทั่วไปที่ไม่ต้องใช้ยานพาหนะแบบพิเศษ การบริการ MoveCube จึงไม่อาจบริการส่งถึงบ้านได้ทุกที่ หรืออาจไม่สามารถให้บริการได้ทุกที่ในประเทศ ในพื้นที่ที่บริการคลังสินค้าของเซเว่น ซีส์ เวิร์ลไวด์ หรือพันธมิตรไม่ครอบคลุม เราจะพยายามเสนอการนำส่งสินค้าส่วนตัว หรือของใช้ในบ้านของคุณไปยังคลังสินค้าที่ใกล้คุณที่สุด ที่สามารถนำ MoveCube ไปลงได้ MoveCube จะถูกส่งทางเรือ เคลียร์ และนำส่งไปยังที่อยู่ของคุณ ตราบเท่าที่ระยะทางในการนำส่ง MoveCube ไปยังปลายทางไม่เกิน 20 เมตร เราขอแนะนำให้คุณจ้างบริษัทขนย้ายในพื้นที่มาช่วยคุณนำของออกจาก MoveCube เพื่อเข้าไปยังที่อยู่ของคุณ

ที่อยู่ปลายทาง

ศุลกากรจำเป็นต้องทราบที่อยู่ปลายทางก่อนที่จะนำสินค้าส่งออกทางเรือได้ ที่อยู่ที่คุณให้ไว้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างการขนส่งไปยังประเทศปลายทาง แต่เมื่อสินค้าถึงปลายทางแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อสินค้าเคลียร์แล้ว เราจะนำส่งสินค้าของคุณไปยังคลังสินค้าที่ใกล้ที่สุดกับที่อยู่ล่าสุดที่คุณให้ไว้ หากคุณจำเป็นจริงๆ ที่จะต้องขอเปลี่ยนที่อยู่ ตัวอย่างเช่น เปลี่ยนไปคนละเมือง เราจำเป็นจะต้องนำส่งสินค้าของคุณอีกครั้งซึ่งจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

รับและส่งถึงหน้าประตู

การรับของที่ประตูบ้านหรืออาคารแห่งหนึ่ง และนำไปส่งยังประตูบ้านหรืออาคารอีกแห่งหนึ่ง

รับที่หน้าประตู ส่งที่ท่าเรือ

การรับของที่ประตูบ้านหรืออาคารแห่งหนึ่ง และนำไปส่งที่ท่าเรือของประเทศปลายทาง

รับและส่งถึงหน้าประตู

คำจำกัดความของสองบริการนี้มีความหมายเปลี่ยนไปเล็กน้อย สำหรับบริการขนส่งกล่องและกระเป๋าพัสดุการนำส่งและไปรับจากประตูอาคาร และส่งกลับถึงประตูอาคารที่ปลายทาง หากอาคารเป็นบ้านของคุณเอง จะหมายถึงประตูเข้าบ้านของคุณ หากอาคารเป็นอพาร์ทเมนต์หรือแฟลต ประตูหมายถึงทางเข้าอพาร์ทเมนต์ ยกเว้นในกรณีที่อาคารมีลิฟต์ขนส่งไปยังชั้นที่พักของคุณ ประตูในที่นี้หมายถึงประตูทางเข้าอพาร์ทเมนต์หรือแฟลตของคุณ

ยกตัวอย่างเช่น อาคารอพาร์ทเมนต์ที่ตั้งอยู่ใจกลางนครนิวยอร์ก ที่บริษัทขนย้ายต้องจำ “ประกันภัยการขนย้าย” ซึ่งครอบคลุมกรณีความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุต่อชิ้นส่วนประกอบของอาคารขณะทำการขนส่ง

บริษัท Seven Seas Worldwide ดำเนินกิจการทั่วโลกโดยมีประกันหลากหลายประเภทให้บริการ อย่างไรก็ตาม เราไม่มี “ประกันภัยการขนย้าย” ซึ่งหากอาคารที่ทำการส่งมอบพัสดุกำหนดให้ทำประกันภัย เราจะส่งมอบได้ที่หน้าประตูทางเข้าอาคารเท่านั้น

ในกรณีที่ยานพาหนะของเรารับพัสดุของคุณไม่ได้ เราต้องใช้บริการ “คู่ค้า” ของเรา โดยคุณสามารถทราบได้จากใบเสนอราคาของคุณ:

Map pin

คู่ค้าของเราจะรับพัสดุจากประตูทางเข้าอาคารเท่านั้น

สำหรับพัสดุที่จัดส่งทาง MoveCube® บริษัทจะไปรับจากประตูทางเข้าอาคาร และส่งมอบที่ประตูทางเข้าอาคารปลายทาง ไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งของบ้าน หรืออพาร์ทเมนต์ พนักงานขับรถสามารถเคลื่อนย้ายของจากตู้ MoveCube® ไปยังโรงจอดรถ พื้นที่จอด รวมทั้งไปยังประตูทางเข้า โดยระยะห่างต้องไม่เกิน 20 เมตร

หากเราพยายามนำตู้ MoveCube® ไปส่ง แต่ที่อยู่ของฉันไม่เหมาะรองรับ คุณอาจเปลี่ยนบริการจากแบบส่งถึงหน้าประตู เป็นแบบจัดส่งที่คลังพัสดุ โดยคุณต้องไปรับของจากตู้ MoveCube® จากคลังพัสดุที่ใกล้ที่สุด กรุณา ติดต่อทีมบริการลูกค้าที่มีความรู้ของเรา หากคุณมีข้อสงสัยหรือมีคำถาม

เราแนะนำให้คุณใช้บริการจากบริษัทขนย้ายท้องถิ่นเพื่อทำการแพ็คหรือนำของออกจากตู้ MoveCubes®

สัมภาระส่วนเกิน

โดยทั่วไปหมายถึงกระเป๋าเดินทางหรือของใช้ที่ไม่สามารถเดินทางไปกับคุณผ่านท่าอากาศยานได้

ประตูหน้า

ประตูแรกของอาคาร ไม่ใช่ประตูห้องอพาร์ตเมนต์ นอกจากจะมีลิฟต์ขนส่งในอาคารนั้น สำหรับกาขนส่ง MoveCube การไปรับนั้นเหมือนกันคือรับจากที่หน้าประตูบ้านหรืออาคารแห่งหนึ่ง และนำส่งที่ประตูบ้านหรืออาคารอีกแห่งหนึ่งตามที่ระบุไว้ ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรืออาคารชุด

ระหว่างคลังสินค้า

เซเว่น ซีส์ เวิร์ลไวด์ดำเนินการฮับเพื่อนำเข้า/ส่งออก และรองรับคลังสินค้าจากหลายประเทศ เมื่อสินค้านำเข้ามา และผ่านการเคลียร์อย่างเป็นทางการแล้วในประเทศนั้น สินค้าก็จะถูกเคลื่อนย้ายไปยังคลังสินค้าที่ใกล้กับที่อยู่ปลายทางมากที่สุด กระบวนการสำหรับการส่งออกนั้นเหมือนกัน เมื่อได้รับสินค้าจากคลังสินค้า และเคลื่อนย้ายไปยังฮับเพื่อรวมกับสินค้าอื่นๆ ให้ได้จำนวนก่อนนำส่งไปยังต่างประเทศ การเคลื่อนย้ายจากคลังสินค้าไปยังฮับเรียกว่าการเคลื่อนย้ายระหว่างคลังสินค้า

ค่าปรับเนื่องจากชำระเงินล่าช้า

เซเว่น ซีส์ เวิร์ลไวด์แบ่งแผนการชำระเงินออกเป็น 3 ขั้น จ่ายเงินมัดจำก้อนแรกเมื่อคุณจองการส่งสินค้า จากนั้นเราจะไปรับสินค้าของคุณ ซึ่งก่อนที่จะจัดส่งคุณจะต้องชำระค่าเคลื่อนย้ายและจัดส่งสินค้าทางเรือ (หลังจากหักค่ามัดจำแล้ว) และเมื่อสินค้าของคุณไปถึงที่หมาย ก่อนรับของคุณจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการนำส่งสินค้า การชำระเงินระบุชัดเจนอยู่ในใบเสนอราคาของเรา และคุณมีเวลา 7 วันในการชำระเงินในแต่ละขั้น หากเราไม่ได้รับการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด จะมีค่าปรับการชำระเงินล่าช้า และจะเริ่มนับค่าจัดเก็บสินค้ารายสัปดาห์

น้ำหนักสูงสุด

เมื่อใช้บริการขนส่งสัมภาระของเรา น้ำหนักสูงสุดต่อกล่องคือ 30 กก./ 66 ปอนด์ น้ำหนักพิมพ์ไว้บนกล่องขนาดใหญ่มาตรฐานของเรา ซึ่งน้ำหนักนี้รวมถึงของส่วนตัวของคุณที่ใช้ส่งสินค้าไม่ว่าจะเป็นกล่อง กระเป๋า หรือกระเป๋าเดินทาง น้ำหนักสูงสุดคือระดับที่จะสามารถปกป้องสินค้าของคุณให้ปลอดภัยได้ และพนักงานขับรถของเราจะไม่บาดเจ็บจากการยกกล่อง หากคุณไม่แน่ใจเรื่องน้ำหนัก คุณสามารถใช้เครื่องชั่งน้ำหนักในบ้านชั่งดูได้เพื่อเป็นการประเมิน เมื่อใช้บริการ MoveCube น้ำหนักสูงสุดของ MoveCube ทุกขนาดทั้งเล็ก กลาง ใหญ่ คือ 1250 กก. ยกเว้นการส่งไปยุโรป ได้เพียง 1000 กก.เท่านั้น

MoveCube®

คอนเทนเนอร์การจัดส่งสินค้าแบบส่วนตัวของคุณมีสามขนาด ได้แก่ เล็ก (ขนาดวัดจากด้านใน 1.114 x 0.964 x 1.871 ม. = 2.01 คิวบิกเมตร) กลาง (ขนาดวัดจากด้านใน 1.464 x 1.114 x 1.871 ม. = 3.05 คิวบิกเมตร) และใหญ่ (2.264 x 1.464 x 1.871 ม. = 6.2 คิวบิกเมตร) เราสามารถส่งคอนเทนเนอร์ขนาดใดๆ ก็ได้ไปยังที่อยู่ของคุณเพื่อทำการบรรจุ เพื่อเคลื่อนย้ายภายในประเทศ หรือไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก และส่งไปยังที่อยู่ปลายทางของคุณเพื่อนำของออกมา เจ้าของ MoveCube คือเซเว่น ซีส์ เวิร์ลไวด์ กรุ๊ปและใช้ภายในเครือข่ายกลุ่มบริษัทเซเว่น ซีส์ เวิร์ลไวด์ หรือบริษัทที่เป็นพันธมิตรกับเซเว่น ซีส์ เวิร์ลไวด์ กรุ๊ปเท่านั้น โปรดทราบว่า MoveCube® ไม่ได้เป็นของคุณด้วยหลังจากการส่งมอบสินค้าให้คุณ

ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดระบุไว้ในใบเสนอราคาที่ระบุรายละเอียดอย่างชัดเจนของเรา ซึ่งเราจะยืนราคาเดิมไม่เปลี่ยนแปลงภายใน 60 วัน และไม่มี "การเก็บเงินเพิ่ม" ในภายหลัง หากมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในภายหลัง นั่นเป็นเพราะว่ามีสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ตามสัญญาว่าจ้างซึ่งคุณไม่ได้ทำให้แล้วเสร็จ เช่น ส่งเอกสารการส่งสินค้าให้ครบทั้งหมด, ไม่ได้ชำระค่าจัดส่งภายใน 7 วันหลังจากออกใบแจ้งหนี้, มีสินค้าต้องห้ามในกล่อง เป็นต้น นี่คือค่าใช้จ่ายที่เราไม่ได้คิดในตอนต้น เราจึงเรียกว่า "ค่าใช้จ่ายที่ควรหลีกเลี่ยง"

พันธมิตร

เซเว่น ซีส์ เวิร์ลไวด์ไม่สามารถให้บริการได้ในทุกพื้นที่ในบางประเทศ ดังนั้นเราจึงต้องร่วมมือกับพันธมิตรที่เราวางใจเพื่อช่วยให้เราดำเนินการส่งและรับสินค้าของคุณได้ พันธมิตรของเราคือแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลก เช่น DHL หรือ UPS แต่บางครั้งก็อาจเป็นบริษัทที่ดำเนินงานในประเทศนั้นๆ

สินค้าส่วนตัว

ในการส่งสินค้า กรุณาส่งแต่สินค้าที่เป็นของใช้ส่วนตัวของคุณเท่านั้นเพื่อให้ของที่ส่งมานั้นต้องพบกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดฝัน "ของใช้ส่วนตัว” คือของที่คุณเป็นเจ้าของที่สามารถสวมใส่ได้ หรือคนคนหนึ่งสามารถถือได้ หรือของที่ใช้ในที่พักอาศัย ไม่ใช้ของเพื่อการพาณิชย์หรือขายต่อ “ของใช้ส่วนตัว” ที่ส่งได้คือของที่คุณได้ใช้งานจริงมาแล้ว 6 เดือนขึ้นไป ของใช้ส่วนตัวสามารถได้รับการโอนสิทธิ์ในการนำเข้าในประเทศส่วนใหญ่ด้วยเงื่อนไขบางประการ แต่ไม่กำหนดตายตัว

สินค้าต้องห้าม

มีหมวดหมู่สินค้าที่ไม่ปลอดภัยไม่ว่าจะขนส่งทางทะเลหรือทางอากาศ สินค้าเหล่านี้ต้องห้ามตามกฎหมายและจะต้องไม่มีอยู่ในหีบห่อสินค้าของคุณ หากมี จะต้องถูกนำออกก่อนส่ง และทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม มีหมวดหมู่สินค้าต้องห้ามในประเทศปลายทาง ซึ่งแตกต่างกันออกไปตามประกาศของแต่ละประเทศ เช่น การวิจารณ์รัฐบาลจนถึงสินค้าที่เฉพาะเจาะจง เช่น งาช้าง

รับประกันล็อกราคา

หากคุณสั่งซื้อบริการภายใน 7 วันนับจากวันที่ออกใบเสนอราคา เราจะล็อกราคาค่าบริการขนส่งและจัดส่งเป็นเวลา 60 วัน นับจากวันที่ชำระค่ามัดจำ หรือจนกว่าจะไปรับพัสดุและออกใบเรียกเก็บค่าบริการ ตามกรณีที่เกิดขึ้นก่อน

เวลาในการขนส่ง

เวลาขนส่งสินค้าของคุณเริ่มนับจากวันที่เราได้รับชำระค่า "การเคลื่อนย้ายและการขนส่งทางเรือ” อย่างสมบูรณ์และได้รับเอกสารการขนส่งอย่างถูกต้องจากคุณ เวลาในการขนส่งสิ้นสุดลงเมื่อคุณได้รับสินค้า ณ ที่อยู่ปลายทาง หากคุณไม่ชำระค่านำส่งสินค้า จะไม่นับรวมในเวลาในการขนส่ง การเก็บสินค้าของคุณไว้ที่ปลายทางไม่นับรวมในเวลาการขนส่งเช่นกัน

น้ำหนักเชิงปริมาตร

เมื่อคุณต้องส่งกล่องพัสดุ กระเป๋า หรือกระเป๋าเดินทางทางอากาศ สิ่งสำคัญคือการระมัดระวังน้ำหนักปริมาตร โดยแตกต่างจากน้ำหนักสูงสุดที่กำหนดต่อชิ้นที่ 30 กิโลกรัม / 66 ปอนด์ ซึ่งจะช่วยป้องกันตัวคุณเองและทีมงานของเราจากการบาดเจ็บเมื่อยกของหนัก แต่น้ำหนักปริมาตร หมายถึงขนาดทั้งหมดของกล่อง หรือหีบห่อบรรจุ

คุณสามารถคำนวณน้ำหนักปริมาตรของหีบห่อบรรจุได้โดยนำความสูง ความกว้าง และความยาว/ลึก มาคูณกัน และหารด้วย 5000 อาทิเช่น กล่องที่มีความสูง 30 ซม. กว้าง 50 ซม. และยาว 30 ซม. หารด้วย 5000 จะได้น้ำหนักปริมาตรที่ 9 กิโลกรัม ตัวเลขนี้เป็นน้ำหนักขั้นต่ำเมื่อส่งพัสดุทางอากาศ  ดังนั้น หากนำหนักจริงของพัสดุคุณอยู่ที่ 5 กิโลกรัม คุณจะต้องชำระค่าบริการที่ 9 กิโลกรัม

การนำส่งสินค้าของคุณ

เซเว่น ซีส์ เวิร์ลไวด์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านไปทั่วโลก เรานำส่งกล่อง กระเป๋า และกระเป๋าเดินทาง หรือบางอย่างคุณไม่จำเป็นต้องใส่กระเป๋ามาให้ เช่น จักรยาน หรือจักรยานที่ยังอยู่ในหีบห่อ (ต้องถอดแป้นเหยียบออก) เซิร์ฟบอร์ด สโนวบอร์ด สกี กีตาร์ และทีวี เราจะบรรจุใส่กล่องให้คุณเอง อย่างไรก็ดี เราไม่สามารถนำส่งของชิ้นเล็กๆ ได้ เช่น ของชิ้นเล็กๆ ที่แตกง่าย ยกเว้นแต่ว่าคุณได้จอง MoveCube ไว้ ซึ่งทุกอย่างต้องอยู่ในกล่อง กระเป๋า หรือกระเป๋าเดินทาง