Skip to the content

รายการสิ่งของต้องห้าม

กรุณาดูรายการด้านล่างว่าสิ่งใดบ้างที่ไม่สามารถบรรจุหีบห่อเพื่อนำส่งได้ สิ่งของบางรายการอาจสามารถบรรจุหีบห่อได้ แต่สามารถส่งได้ในบางเส้นทางหรือใช้วิธีการขนส่งที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น นอกจากนี้เรายังขอแนะนำวิธีการบรรจุหีบห่อที่เหมาะสม กรุณาอ่านรายการด้านล่างนี้อย่างละเอียด

ไม่อนุญาตให้จัดส่งอาหารทุกชนิดผ่านบริการทุกประเภททั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและรายการสิ่งของต้องห้ามอื่นๆ โปรดค้นหา หรือเลือกดูจากตารางด้านล่าง

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขนส่งได้ด้วยบริการทางบกเท่านั้น
(ตัวอย่างเช่น เบียร์, ไวน์, แชมเปญ, จิน, วิสกี้ และวอดก้า)

คำแนะนำในการบรรจุหีบห่อ มีดังนี้ ปริมาณต้องไม่เกิน 1 ลิตรต่อชิ้น ในหนึ่งหีบห่อ ห้ามมีเกินสองชิ้น ห่อด้วยโพลีทีนและพันเทปให้รอบ บุนวมด้วยสิ่งที่ช่วยรับแรงกระแทกเพื่อป้องกันการแตกหัก

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

สิ่งที่เป็นละอองฝอยสำหรับใช้ในห้องน้ำหรือเพื่อการแพทย์
(ประกอบด้วยยาดับกลิ่น, บอร์ดี้ สเปรย์, แฮร์ สเปรย์, ครีมเพื่อโกนนวดและกำจัดขน และสิ่งที่เป็นละอองฝอยสำหรับใช้ในการแพทย์เพื่อป้องกันหรือรักษา เช่น สเปรย์กำจัดหมัด)

คำแนะนำในการบรรจุหีบห่อ มีดังนี้ จะต้องป้องกันวาล์วอย่างดีเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลที่ไม่พึงประสงค์ ปริมาณต้องไม่เกิน 500 มล. ในหนึ่งหีบห่อ ห้ามมีเกินสองชิ้น และบรรจุอย่างแน่นหนา

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

สิ่งที่เป็นละอองฝอยสำหรับจุดประสงค์ทั่วไป
(ประกอบด้วยสเปรย์สี, สเปรย์ปรับอากาศ เป็นต้น)

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

อาวุธ
(ไม่รวมถึงลูกปราย ปืนอัดลม และกระสุนยาง)

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

ผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตในรูปแบบต่างๆ

ได้แก่ สัตว์สตัฟฟ์ และสิ่งต่างๆ ที่มีที่มาจากสัตว์ เช่น ขนสัตว์, หนัง, กระดูก, กระดูกสันหลัง, เขาสัตว์, งาของสัตว์ทุกชนิด, หนังสัตว์เลื้อยคลาน, ปะการังหิน และสินค้าที่ทำจากสิ่งต้องห้ามที่กล่าวมานี้ อย่างไรก็ดีอาจสามารถนำเข้าได้ด้วยการขออนุญาตเป็นพิเศษ/ใบรับรองจากหน่วยงานราชการ กรุณาดูตามกฎเกณฑ์ของกรมศุลกากรของประเทศปลายทาง

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

แบตเตอรี่ และสิ่งของที่มีแบตเตอรี่อยู่ภายใน เช่น ลิเธียม ไอออน, ลิเธียม เมทัล แบตเตอรี่ นิว อัลคาไลน์, นิกเกิล เมทัล ไฮบริด (NiMH) หรือนิกเกิล แคดเมียม (NiCd)
ได้แก่ ถ่านไฟฉาย AA และ AAA จะต้องใหม่และส่งแบบยังไม่เปิดใช้ในหีบห่อของบรรจุภัณฑ์นั้นๆ บุนวมด้วยวัสดุดูดซับแรงกระแทก เช่น แผ่นบับเบิ้ลกันกระแทก

แบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์ไร้สาย
เฉพาะแบตเตอรี่่ต่อไปนี้ที่ได้รับอนุญาตแ ละจะต้องบรรจุหีบห่อแยกพร้อมบุนวมกันกระแทก
แบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน 12 โวลต์ 4 แอมป์
แบตเตอรี่ 14.4 โวลต์ 3 แอมป์
แบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน 18 โวลต์ 6 แอมป์
แบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน 18 โวลต์ 1.5 แอมป์
แบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน 18 โวลต์ 3 แอมป์

แบตเตอรี่ภายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก/แล็ปท็อป/โน้ตบุ๊กส์ สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัว เช่น กล้องถ่ายรูป, โทรศัพท์มือถือ, คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป, แท็บเล็ต, นาฬิกาข้อมือ, เครื่องคิดเลข เป็นต้น อนุญาตให้แบตเตอรี่ประเภทนิกเกิล เมทัล ไฮบริด (NiMH), นิกเกิล แคดเมียม (NiCd), ลิเธียม ไอออน (Li-ion) และลิเธียมโพลีเมอร์ (LiPo)

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

จักรยานเข้าไปยังประเทศอินโดนีเซีย
(รวมถึงจักรยานถนน, จักรยานเสือภูเขา, จักรยานไฮบริด/คอมมูเตอร์, จักรยานเสือหมอบ, จักรยานแบบพับ, จักรยานไฟฟ้า, จักรยานทัวร์ริ่ง)

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

สาร/ตัวอย่าชีวภาพ
(ตัวอย่างสำหรับการทดสอบ รวมถึง ปัสสาวะ, โลหิต, อุจจาระ และซากสัตว์)

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

หนังสือเข้าไปยังประเทศจีน
หนังสือที่ออก/ตีพิมพ์ในประเทศจีนไม่มีข้อห้ามนำเข้าประเทศจากต่างแดน

หนังสือที่ออก/ตีพิมพ์ในต่างประเทศสามารถส่งเข้าไปได้สูงสุด 100 เล่ม หรือชุดละ 10 เล่มเข้าไปยังประเทศจีน หากจำนวนมากกว่านี้จะถูกพิจารณาว่าเป็นไปเพื่อการพาณิชย์และไม่อนุญาตให้นำเข้าไปยังประเทศจีน

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

การนำเข้าเทียนไปยังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

นับตั้งแต่นี้ ไม่อนุญาตให้นำเทียน ทั้งแบบมีกลิ่นและไม่มีกลิ่น ไม่ว่าจะถูกจุดแล้วหรือยังอยู่ในบรรจุภัณฑ์ เข้าไปยังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์โดยทางอากาศ

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

CDB (แคนนาบิไดออล) และผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกัญชา

แคนนาบิไดออลทั้งแบบสกัดจากธรรมชาติและแบบสังเคราะห์ถือเป็นสิ่งต้องห้าม โดยผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มที่ประกอบด้วยแคนนาบิไดออลก็ถือเป็นสิ่งต้องห้ามเช่นกัน ทั้งนี้ สารแคนนาบิไดออลสังเคราะห์ทุกประเภทที่ให้ผลเหมือนกันกับ THC ถือเป็นสิ่งต้องห้าม

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

สกุลเงิน/เงิน
(รวมถึง เงินสด, บัตรเครดิต, บัตรเดบิต, เหรียญ, เช็กเงินสด, เวาเชอร์, ตั๋ว, ล็อตเตอรี่, ดวงตราไปรษณียากร (ยกเว้นประทับตราแล้ว) เป็นต้น)

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

คริสต์มาส แครกเกอร์
(รวมถึงพลุกระดาษ, ปาร์ตี้แคนนอน, ทวิสต์ป็อปเปอร์, ขนมหวานบอนบอนส์ เป็นต้น)

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

การนำเครื่องประดับสำหรับวันคริสต์มาส (วัตถุดิบจากธรรมชาติ) เข้าไปยังประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดในการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติทุกชนิดเข้าไปในประเทศ เช่น หรีด ลูกสน, มิสเซิลโทสด, พืชและสนประดับ รวมถึงที่ฉีดแห้งแล้ว

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

ยาควบคุมและนาร์โคทิกส์
(เช่น กัญชา, โคเคน, เฮโรอีน, LSD, ฝิ่น และเอมิล ไนเตรต)

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

สิ่งที่กัดกร่อนได้
(รวมถึง สีย้อม, น้ำกรด, สีกร่อนและกัดสนิม, โซดาไฟ, ปรอท และธาตุแกลเลียม)

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

สินค้าปลอมแปลงและทำเลียนแบบ
(สินค้าปลอมแปลงทุกประเภทไม่ได้รับอนุญาต)

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

อุปกรณ์ตรวจสอบทางคลินิกของ COVID-19 และอุปกรณ์ป้องกันส่วนตัว (PPE)

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

สิ่งที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าไปยังประเทศแอฟริกาใต้
องค์กร NRCS (National Regulator Compulsory Specifications) Border Enforcement ใช้กฎเกณฑ์ข้อนี้กับการนำเข้าสินค้าจากเรือบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ไปยังประเทศแอฟริกาใต้เพื่อการจำหน่ายต่อ ซึ่งยังเป็นที่โต้แย้งของอุตสาหกรรมรื้อถอนในประเทศแอฟริกาใต้เอง ตามกฎคือสินค้าที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดจากเครื่องโกนหนวดไฟฟ้า, ไดร์เป่าผม, ทีวีและเครื่องล้างจานไม่ควรถูกนำเข้าไปยังประเทศแอฟริกาใต้ทางทะเล

ดังนั้น ในขณะที่กฎข้อนี้ยังไม่ชัดเจน เราขอแนะนำให้คุณนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กเข้าไปในประเทศแอฟริกาใต้ด้วยตัวเองขณะเดินทาง หรือใช้บริการขนส่งภายในประเทศ, บริการขนส่งทางอากาศเพื่อส่งสิ่งของที่เฉพาะเจาะจงนั้น

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปยังมาเก๊า
(เครื่องใช้ไฟฟ้าหมายถึงเครื่องมือใดๆ ที่ใช้ไฟฟ้าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน)

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

สิ่งที่ระเบิดได้
(รวมถึงดอกไม้ไฟ, แฟลร์, ดินระเบิด, พลุกระดาษ)

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

สิ่งที่ระเบิดได้
(รวมถึงดอกไม้ไฟ, แฟลร์, ดินระเบิด, พลุกระดาษ)

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

อาวุธปืน/อาวุธปืนปลอม
อาวุธปืน (รวมถึง ปืนอัดแก๊ส, ถังแก๊ส, เครื่องช็อตไฟฟ้า, ปืนช็อตไฟฟ้า และอาวุธอื่นๆ ที่คล้ายกัน), ใช้เป็นอาวุธและระเบิดได้ (รวมถึงพลุกระบอก), อาวุธที่ใช้แรงอัดอากาศและส่วนประกอบต่างๆ ของอาวุธ

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

ของเหลวที่ติดไฟได้
(รวมถึง ของเหลวที่มีน้ำมันเป็นส่วนผสม เช่น น้ำมันประกอบอาหาร, น้ำมันแทนเพื่ออาบแดด, ของเหลวที่เบา, กาวบางชนิด, สีทำละลาย, น้ำยาทาไม้, อีนาเมล, อะซีโทน และน้ำยาล้างเล็บทุกประเภท)

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

ของแข็งที่ติดไฟได้
(รวมถึงแม็กนีเซียม, ฟอสฟอรัส, โพแทสเซียม, โซเดียม, ผงสังกะสี และที่จุดไฟ)

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

อาหารและเครื่องดื่ม
(รวมถึงอาหารกระป๋องและอาหารแห้ง, ขนม เช่น บิสกิต และช็อกโกแลต, เครื่องเทศ, น้ำมันประกอบอาหาร, เครื่องดื่มอัดลม เช่น โค้ก, นมผง, ผงโปรตีน, ผลิตภัณฑ์ผงเพื่อสุขภาพ, น้ำเชื่อมและซอส

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

แก๊ส ประกอบด้วยแบบติดไฟ, ไม่ติดไฟ, เป็นพิษ และแก๊สอัด
(ถังแก๊สที่บรรจุ ดังนี้ อีเธน, บูเทน, น้ำมันไฟแช็กแบบเติม, สารสำหรับดับไฟ, ถังที่มีอากาศเต็มถังสำหรับการดำน้ำ, เสื้อชูชีพ, กระป๋องไนโตรเจน ไดออกไซด์ และคาร์บอน ไดออกไซด์ รวมถึงอุปกรณ์โฟมที่ใช้ในการทำอาหารและน้ำโซดา)

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

สุขภาพและอาหารเสริม
(เม็ดกลม, แคปซูล, หรือเม็ดเหลี่ยม เช่น วิตามิน)

คำแนะนำในการบรรจุหีบห่อ มีดังนี้ จำนวนที่สมเหตุสมผลสำหรับการมีไว้เพื่อบริโภคเอง ผู้ขนส่งจะต้องแจ้งจำนวนที่ถูกต้องและต้องปฏิบัติตามกฎของประเทศนั้นๆ

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

การนำอาหารเสริมเข้าไปยังมาเก๊า
(ได้แก่ เม็ดกลม, แคปซูล, หรือเม็ดเหลี่ยม เช่น วิตามิน)

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

สินค้าที่มีราคาสูง หรือประเมินค่าไม่ได้
(e.g. ทองแท่ง, สกุลเงินทุกชนิด, วัตถุและอัญมณีมีค่า, ทองและเงิน, รวมถึงเหรียญที่สะสมส่วนตัว, แท่งโลหะ, เครื่องประดับและนาฬิกาข้อมือที่มีมูลค่าสูงกว่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ, ผลงานหรืองานศิลปะที่มีมูลค่าสูงกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ)

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

โฮเวอร์บอร์ด , สเก็ตบอร์ดไฟฟ้า, สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า, สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าแบบล้อเดียว
(รวมถึงแบตเตอรี่ที่นำกลับมาชาร์ตใหม่ได้ทุกประเภท ทั้งของสกู๊ตเตอร์แบบบาลานซ์ตัวเอง, ล้อเดียว, จักรยานแบบยืน)

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

เถ้ากระดูกของมนุษย์หรือสัตว์

คำแนะนำในการบรรจุหีบห่อ มีดังนี้ เถ้ากระดูกจะต้องบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันการร่อนและปิดแน่นสนิท และจะต้องบรรจุแบบปิดสนิทลงในบรรจุภัณฑ์อื่นที่แข็งแรงอีกขั้นหนึ่ง และจะต้องบุนวมกันกระแทกเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เอกสารเพิ่มเติมที่จำเป็นต้องใช้ เช่น ใบมรณบัตร เป็นต้น

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

สารที่ติดเชื้อและจุลินทรีน์
(UN2814 หรือ UN2900) ตามที่ได้ระบุไว้ใน Technical Instructions for Safe Transport of Dangerous Goods ฉบับล่าสุดของ Air published โดย the International Civil Aviation Organization (ICAO)

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

มีด
มีดทุกประเภทสำหรับใช้ในบ้านหรือชุดมีดเพื่อใช้ประกอบอาชีพ เช่น มีดเชฟ, มีดทำครัว

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

ไม้ขีดไฟ
(รวมถึงไม้ขีดไฟแบบที่ปลอดภัย)

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

ยารักษาโรค (ที่มีใบสั่งยา) และยาที่ส่งออกไปเพื่อวัตุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
(มีพิษ, ติดไฟ หรือมีพิษและติดไฟ)

คำแนะนำในการบรรจุหีบห่อ มีดังนี้ หีบห่อชั้นในจะต้องเป็นบลิสเตอร์แพ็กของเม็ดยาหรือแคปซูลของเหลว (แต่ละแพ็กจะต้องไม่เกิน 50มล./50ก. ต่อเม็ด/แคปซูล) หรือขวดเล็กบรรจุของเหลวไม่เกิน 50 มล. ปริมาณทั้งหมดในกล่องจะต้องไม่เกิน 500มล./500ก. ยารักษาโรคจะต้องปิดแน่นสนิทและใส่ลงในถุงโพธิลีนที่ปิดผนึก (สำหรับของเหลว) หรือบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันการร่อน (สำหรับของแข็ง) และจะต้องบรรจุแบบปิดสนิทลงในบรรจุภัณฑ์อื่นที่แข็งแรงอีกขั้นหนึ่ง และจะต้องบุนวมกันกระแทกเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

ยารักษาโรค (ที่มีใบสั่งยา) และยาที่ส่งออกไปเพื่อวัตุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
(ไม่มีพิษและไม่ติดไฟ รวมถึงยาพ่นสำหรับโรคหืดหอบ)

คำแนะนำในการบรรจุหีบห่อ มีดังนี้ หีบห่อชั้นในจะต้องเป็นบลิสเตอร์แพ็กของเม็ดยาหรือแคปซูลของเหลว (แต่ละแพ็กจะต้องไม่เกิน 50มล./50ก. ต่อเม็ด/แคปซูล) หรือขวดเล็กบรรจุของเหลวไม่เกิน 50 มล. ปริมาณทั้งหมดในกล่องจะต้องไม่เกิน 1ลิตร/1กก. ยารักษาโรคจะต้องปิดแน่นสนิทและใส่ลงในถุงโพธิลีนที่ปิดผนึก (สำหรับของเหลว) หรือบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันการร่อน (สำหรับของแข็ง) และจะต้องบรรจุแบบปิดสนิทลงในบรรจุภัณฑ์อื่นที่แข็งแรงอีกขั้นหนึ่ง และจะต้องบุนวมกันกระแทกเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

การนำยารักษาโรคและอาหารเสริมเข้าไปยังมาเก๊า

ยารักษาโรคและอาหารเสริมทั้งที่มีใบสั่งยาและไม่มีใบสั่งยาทุกชนิด

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

การนำนมผง (เด็กอ่อน) เข้าไปยังประเทศจีนและฮ่องกง
(รวมถึง นมผงที่ชงแล้ว หรือพร้อมดื่ม)

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

ยาทาเล็บ, ล้างเล็บ หรือเจล

คำแนะนำในการบรรจุหีบห่อ มีดังนี้ ปริมาณต่อชิ้นจะต้องไม่เกิน 30 มล. กล่องหนึ่งใส่ได้ไม่เกินสี่ชิ้น จะต้องบรรจุหีบห่ออย่างแข็งแรงและบุนวมกันกระแทก

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

เอกสารส่วนตัว
(รวมถึงหนังสือเดินทาง, ใบขับขี่ เป็นต้น)

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

สิ่งพิมพ์หรือสื่อลามกอนาจาร
รวมถึงภาพโป๊เปลือยตามที่ระบุในรายละเอียดส่วนที่ 5 ของ Criminal Justice and Immigration Act 2008 และภาพอนาจารหรือการหลอกลวงให้ถ่ายรูปตาม section 160 และ 161 ของ Criminal Justice Act 1988.

สื่อลามกอนาจารที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์ เช่น หนังสือ, นิตยสาร, ฟิล์ม, วิดีโอเทป, ดีวีดี, แผ่นดิสก์ และซอฟต์แวร์ล้วนต้องห้ามทั้งหมด

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

วัตถุที่มีปฏิกิริยากับออกซิเจน และพีโรไซด์ธรรมชาติ
(รวมถึง ยาฆ่าเชื้อ, ไนเตรต และน้ำยาทำสีผม หรือการแต่งสีที่มีพีโรไซด์)

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

การส่งถุงประคบศีรษะไปยังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีข้าวสาลีเป็นส่วนประกอบจึงไม่สามารถส่งไปยังออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ผ่านบริการทุกประเภทของเรา

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

น้ำหอมและอาฟเตอร์เชฟ
(รวมถึง โอ เดอร์ เพอร์ฟูม และ โอ เดอร์ ตัวแลตต์)

คำแนะนำในการบรรจุหีบห่อ มีดังนี้ ปริมาณต่อชิ้นจะต้องไม่เกิน 150 มล. ในหนึ่งหีบห่อ ห้ามมีเกินสองชิ้น จะต้องส่งในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมที่ออกจำหน่าย และจะต้องบรรจุหีบห่อภายนอกอย่างแข็งแรงและบุนวมกันกระแทก

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

ยากำจัดศัตรูพืช
(เช่น ยาฆ่าหญ้า และสารเคมีต่างๆ ที่ใช้เพื่อกำจัดศัตรูพืชและแมลง รวมถึงสเปรย์ไล่ยุงและแมลงวัน)

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

ยาพิษ, ของเหลว, ของแข็ง, และแก๊สที่มีพิษ
(รวมถึงสารที่อาจทำให้ถึงชีวิตได้ หรือเป็นอันตรายหากกลืนเข้าไป หรือสูดดม หรือโดนผิวหนัง ได้แก่ อะเซนิก, ไซยาไนด์, ฟลูออไรน์ และสารหนู)

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

พืช/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับพืช

พืชและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพืช เช่น เมล็ดพันธุ์, ต้นไม้, ไม้พุ่ม, ดิน, ผัก, ผลไม้, หัว, และเมล็ดนั้นต้องห้าม อย่างไรก็ดีอาจสามารถนำเข้าได้ด้วยการขออนุญาตเป็นพิเศษ/ใบรับรองจากหน่วยงานราชการ กรุณาดูตามกฎเกณฑ์ของกรมศุลกากรของประเทศปลายทาง

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

วัตถุหรือตัวอย่างกัมมันตภาพรังสี
(พิจารณาให้เป็นสินค้าอันตราย เช่น หน้าปัดเรืองแสงของเครื่องบิน)

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

อุปกรณ์ส่งสัญญาณวิทยุ

กรุณายืนยันว่าอุปกรณ์ส่งสัญญาณวิทยุนั้น (เช่น วอล์กกี้ ทอล์กกี้) ได้รับอนุญาต ในประเทศปลายทางของคุณ กรุณาตรวจสอบกับผู้ผลิต

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

เปลือกหอย

นโยบายของบริษัทเซเว่น ซีส์ เวิร์ลไวด์ไม่อนุญาตให้ขนส่งเปลือกหอยทุกประเภท

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

ยาสูบ

ได้แก่ บุหรี่, ซิการ์, รวมถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบทั้งหมดและบุหรี่ไฟฟ้า

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

ยาควบคุมที่ไม่มีใบอนุญาต

ยา เช่น ฝิ่น, เฮโรอีน, มอร์ฟีน, MDMA (อีคาซี่), โคเคน, และกัญชา, แอมเฟตามีนและไลเซอร์จิก เอสิด ไดธีลาไมด์ (LSD) ; ไปป์/บ้องกัญชา

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

ส่วนประกอบของรถยนต์

ส่วนประกอบของรถยนต์ขนาดใหญ่ ได้แก่ พาแนล, สปอยเลอร์, ประตู, ฝากระโปรงหน้า, กันชน, คาร์บอนไฟเบอร์, เครื่องยนต์, ชิ้นส่วนต่างๆ ที่ประกอบด้วยน้ำมันหรือของเหลว, ถุงลมนิรภัย, พวงมาลัย, และถุงลมนิรภัยภายใน ฯลฯ

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

ขยะ, สิ่งสกปรก, สารปนเปื้อน หรือของเสีย

(รวมถึงขยะที่เกิดจากของใช้ได้ในบ้าน) หมายเหตุ: ตัวอย่างดินที่ส่งไปเพื่อวิเคราะห์ได้รับอนุญาตให้ส่งได้หากบรรจุอย่างแน่นหนา ป้องกันการรั่วซึมหรือหก และมีภาชนะภายนอกบรรจุอีกขั้นหนึ่ง

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

ขี้ผึ้ง

ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่ประกอบด้วยขี้ผึ้งหรือไขเต้าหู้

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ

อาวุธ, สิ่งเทียมอาวุธ

มีดพับ, ดาบปลายปืน, ดาบสองปลาย, มีดสองปลาย, มีดผีเสื้อ, เข็มขัด มีดหัวเข็มขัด, มีดพก (Swiss Armyknife), มีดบิน, กรงเล็บมือและเท้า, ดาวกระจาย, ไม้ซาง, ปืนเป่า, ดาบไม้, สนับมือ, กระบองเหล็ก ซึ่งยืดออกมาได้ด้วยสปริงหรืออุปกรณ์อื่น, ยึดกับด้ามจับ, และอุปกรณ์ด้านศิลปะป้องกันตัวใดๆ ก็ตาม

บริการขนส่งทางอากาศ ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางทะเล ข้ามประเทศ
บริการขนส่งทางบก ภายในทวีปยุโรป
บริการขนส่งทางบก ภายในประเทศ


หน้าเพจนี้อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2021.

การอัปเดตก่อนครั้งก่อนหน้า

09/09/2021 – ห้ามไม่ให้จัดส่งถุงประคบศีรษะเข้าไปยังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เนื่องจากมีข้าวสาลีเป็นส่วนประกอบ

03/08/2564 – นับตั้งแต่นี้ ไม่อนุญาตให้นำเทียน (แบบมีกลิ่นและไม่มีกลิ่น) เข้าไปยังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์โดยทางอากาศ

03/7/2564 – CBD (แคนนาบิไดออล) และผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากกัญชาถูกเพิ่มลงในรายการสิ่งของที่ถูกจำกัด ซึ่งไม่สามารถส่งผ่านบริการทางอากาศแบบทั่วโลก ทางทะเล หรือทางบกระหว่างยุโรปได้”