Skip to the content

การถ่ายลำ หมายถึง การขนถ่ายสิ่งของและตู้สินค้าจากยานพาหนะลำหนึ่งไปยังอีกลำเพื่อนำส่งไปยังจุดหมายปลายทางสุดท้าย

การถ่ายลำจะเกิดขึ้นเมื่อไม่มีการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างท่าเรือสองแห่ง อาทิเช่น ท่าเรือเมลเบิร์นไม่มีการเชื่อมต่อโดยตรงกับเฟลิกซ์สโตว์ เรือจะขนตู้สินค้าจากเมลเบิร์นไปที่สิงคโปร์ก่อน จากนั้น สิ่งของจะถูกขนถ่ายไปยังเรือลำที่สองจากสิงคโปร์ไปยังจุดหมายปลายทางสุดท้ายในเฟลิกซ์สโตว์ ดังนั้น สิงคโปร์จะทำหน้าที่เป็นท่าเรือถ่ายลำที่เชื่อมต่อการขนส่งตู้สินค้าจากท่าเรือต้นทางไปยังปลายทาง

การถ่ายลำประเภทต่าง

การถ่ายลำมีทั้งหมดสองประเภท ได้แก่ แบบ silent และ active ซึ่งทั้งสองแบบต้องทำการหยุดที่ท่ากลางระหว่างท่าเรือต้นทางและปลายทาง โดยมีความแตกต่างกันดังนี้:

  • การถ่ายลำแบบ silent: ตู้สินค้าจะถูกย้ายไปยังเรืออีกลำที่ท่ากลางโดยไม่มีการนำของข้างในออก จากนั้นเรือลำใหม่จะขนตู้สินค้าไปส่งยังจุดหมายปลายทางสุดท้าย
  • การถ่ายลำแบบ active: ตู้สินค้าจะถูกนำออกและของภายในจะถูกนำไปใส่ในเรือถ่ายหลานลำกันตามจุดหมายปลายทางสุดท้ายที่แตกต่างกัน
Transhipment infographic

 

ความแตกต่างระหว่างการขนส่งโดยตรงและการถ่ายลำ

การขนส่งโดยตรงระหว่างท่าเรือสองแห่งโดยไม่มีการถ่ายสินค้าลง

การถ่ายลำ คือ การขนถ่ายสิ่งของจากจุด ก ไปจุด ข ที่ไม่มีการเชื่อมต่อโดยตรงกับท่าเรือปลายทาง โดยการถ่ายลำมีประโยชน์เมื่อท่าเรือปลายทางที่จะลงไม่สามารถทำการได้เนื่องจากกระแสน้ำลง หรือ รองรับเรือขนาดใหญ่ไม่ได้

สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลต่อท่าเรือถ่ายลำทั่วโลกอย่างไร

หนึ่งในท่าเรือถ่ายลำสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของโลก เช่น สิงคโปร์ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 จากปัญหาขาดแคลนแรงงาน เพราะพนักงานต้องทำการกักตัว ส่งผลให้ท่าเรือหนาแน่นไปด้วยตู้สินค้าที่ต้องวางทับซ้อนกัน เรือต้องเปลี่ยนเส้นทางเพราะท่าเรือรองรับไม่ไหวและมีพื้นที่ไม่พอ

อีกหนึ่งปัจจัย คือ ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของอีคอมเมิร์ซ และปริมาณตู้สินค้าที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของตลาด มีคนอยู่บ้านเพิ่มขึ้นและไม่สามารถออกไปซื้อสินค้า การสั่งสินค้าออนไลน์จึงได้รับความนิยมพุ่งสูง ส่งผลให้ท่าเรือถ่ายลำสินค้ามีตู้สินค้าจำนวนมากเกินไป อีกทั้งยังมีพนักงานไม่พอในการดำเนินการตามความต้องการที่สูงขึ้น

Singapore port

 

5 ท่าเรือถ่ายลำของยอดนิยมของเรา

 นี่คือ 5 ท่าเรือถ่ายลำยอดนิยมของเราที่ใช้ในการส่งสัมภาระให้แก่ลูกค้า

Number one

ฮ่องกง

Number two

เมลเบิร์น

red number three

รอตเตอร์ดัม

red number four

สิงคโปร์

red number five

แอนต์เวิร์ป