Skip to the content

Expat คืออะไร?

"Expat" ย่อมาจากคำว่า expatriate คือ บุคคลที่อาศัยอยู่นอกประเทศบ้านเกิดของตนเอง expat แตกต่างจากผู้ย้ายถิ่น (immigrant) ตรงที่ ชาว expat มักจะอาศัยอยู่ต่างประเทศเป็นการชั่วคราว บ่อยครั้งเพื่อการทำงาน การศึกษา หรือเหตุผลส่วนตัว

ซึ่งรวมไปถึงชาวต่างชาติ ตั้งแต่ผู้สำเร็จการศึกษาล่าสุดที่แสวงหาอาชีพในบริษัทนานาชาติ ไปจนถึงครอบครัวที่กำลังมองหาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชาว expat ล้วนเป็นตัวแทนของบุคคลที่หลากหลาย ตามรายงานการย้ายถิ่นฐานโลกปี พ.ศ. 2022, แสดงให้เห็นว่า หนึ่งในสามสิบคนเป็นผู้ย้ายถิ่น ในปี พ.ศ. 1990 มีผู้ย้ายถิ่นระหว่างประเทศประมาณ 128 ล้านคนทั่วโลก ภายในปี พ.ศ. 2020 มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 281 ล้านคน

ในคู่มือฉบับนี้ เราจะตรวจสอบความแตกต่างระหว่างชาว expat ผู้ย้ายถิ่น และผู้อพยพ รวมถึง สำรวจขั้นตอนต่าง ๆ ที่คุณอาจต้องนำมาพิจารณาก่อนเริ่มการผจญภัยในต่างประเทศ

Group of friends laughing and having fun

คำจำกัดความของ expatriate

Expatriate หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า "expat" หมายถึงบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ดินแดนบ้านเกิดของตนเอง ชาว expat ย้ายไปต่างประเทศ ด้วยเหตุผลหลายอย่าง เช่น การจ้างงานที่ดีกว่า และโอกาสทางการศึกษา การเกษียณอายุ หรือ คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

ผู้ย้ายถิ่นที่อยู่ไปยังต่างประเทศอย่างถาวรมีความแตกต่างจากชาว expat คือ ชาว expat มีแนวโน้มที่จะรักษาความสัมพันธ์กับประเทศบ้านเกิด และอาจกลับไปใช้ชีวิตในประเทศบ้านเกิดอีกครั้ง พวกเขาอาจอาศัยอยู่ต่างประเทศชั่วคราวเพื่อทำเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้สำเร็จ เช่น หาเงินเพื่อส่งกลับบ้าน หรือเพื่อให้ได้รับวุฒิการศึกษา

ชาว expat มีส่วนร่วมในความหลากหลายทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และจิตวิญญาณของการเชื่อมโยงทั่วโลกในประเทศที่พวกเขาอยู่อาศัยชั่วคราว

 

ผู้อพยพ กับ ผู้ย้ายถิ่น

"ผู้อพยพ" กับ "ผู้ย้ายถิ่น" มักใช้สลับกันแต่มีความหมายแตกต่างกันเล็กน้อย ผู้อพยพ หมายถึง บุคคลที่ย้ายจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งด้วยเหตุผลหลายประการ รวมถึงการจ้างงาน การศึกษา หรือทางเลือกในการดำเนินชีวิต เช่น มาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้น หากย้ายจากส่วนหนึ่งของประเทศหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่ง ผู้อพยพมักถูกเรียกว่า "ผู้อพยพภายในประเทศ"

แต่ ผู้ย้ายถิ่น หมายถึง บุคคลที่ย้ายไปต่างประเทศเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ในประเทศนั้นอย่างถาวร ผู้ย้ายถิ่น แสวงหาสถานะการตั้งถิ่นฐานในประเทศใหม่ ในขณะที่ผู้อพยพอาจไม่มีแผนที่จะอยู่อาศัยในระยะยาว

อพยพ: 

 • คำกว้าง ๆ หมายถึง บุคคลใดก็ตามที่ย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ทั้งภายในประเทศของตน (การอพยพภายในประเทศ) หรือข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ
 • อาจเป็นการย้ายชั่วคราว หรือถาวร โดยสมัครใจ หรือถูกบังคับก็ได้ เหตุผลในการอพยพ ได้แก่ การหางาน การหลบหนีความขัดแย้ง หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือการศึกษา

การย้ายถิ่น: 

 • บุคคลที่ย้ายไปต่างประเทศเพื่อตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศนั้นอย่างไม่มีกำหนด
 • ผู้ย้ายถิ่นตั้งใจที่จะทำให้ประเทศใหม่ให้เป็นประเทศของตนเองอย่างถาวรโดยการรวมตัวเองเข้ากับสังคม เรียนรู้ภาษา และมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม

Question mark icon pin

ทำไมผู้คนถึงย้ายถิ่น?

ผู้คนย้ายถิ่นฐานเพื่อการจ้างงาน (เช่น หางานใหม่ เริ่มต้นธุรกิจในต่างประเทศ หรือถูกส่งโดยนายจ้าง) การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต (เช่น การเกษียณอายุ เหตุผลทางการเงิน หรือการผจญภัย) การศึกษา (เช่น การเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และเรียนรู้ภาษาใหม่ ๆ) ความสัมพันธ์ (เช่น การอยู่ร่วมกับคู่รัก หรือสมาชิกในครอบครัว) และความปลอดภัยทางการเมือง หรือศาสนา

ด้านล่างนี้เป็นภาพกราฟิกที่แสดงเปอร์เซ็นต์เหตุผลของผู้คนในการย้ายออกไปต่างประเทศตาม การสำรวจ InterNations Expat Insider

 

Graphic showing reasons people move overseas in Thai

 

Expat ย่อมาจากคำว่าอะไร?

Expat" ย่อมาจาก "expatriate" ซึ่งเป็นคำที่มาจากคำภาษาละติน "ex" (ออกจาก) และ "patria" (ประเทศบ้านเกิด) คำว่า expat มักจะหมายถึง การอยู่ชั่วคราว หรือกึ่งถาวรโดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบ้านเกิด แทนการย้ายที่อยู่ถาวร

 

Feet hanging outside a car window

จะกลายเป็นชาว expat ได้อย่างไร

การเป็นชาว expat นั้นมีหลายขั้นตอน บวกกับต้องมีความอดทน และความอุตสาหะอย่างมาก! ต่อไปนี้เป็นปัจจัยสำคัญบางประการที่ควรพิจารณาก่อน ระหว่าง และหลังการย้ายถิ่นฐานครั้งใหญ่ของคุณ:

 • เลือกจุดหมายปลายทางที่คุณต้องการ: พิจารณาเรื่องค่าครองชีพ โอกาสในการจ้างงาน ภาษา สภาพอากาศ การดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย และวัฒนธรรมที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่คุณต้องการ การเยี่ยมชมประเทศในช่วงวันหยุดล่วงหน้าจะช่วยให้คุณสามารถทำความเข้าใจความเหมาะสมได้ดีขึ้น
 • การจ้างงานที่มั่นคง: ไม่ว่าจะเป็นการถูกส่งตัวไปทำงาน งานใหม่ การสนับสนุนจากนายจ้างในประเทศใหม่ของคุณ หรือการทำงานจากระยะไกลให้กับบริษัทในประเทศปัจจุบันของคุณ เว็บไซต์ค้นหางานเช่น Indeed และ Monster และแพลตฟอร์มเครือข่ายเช่น LinkedIn เป็นสถานที่ที่ดีในการเริ่มต้นการค้นหาของคุณ
 • การวางแผนทางการเงิน: บรรเทาความเครียดด้วยการประหยัดเงินสำหรับค่าเดินทาง และค่าครองชีพ เช่น ค่าที่พักชั่วคราวเมื่อเดินทางไปถึงประเทศนั้น ๆ นอกจากนี้ ควรศึกษาด้วยว่าการโอนเงินไปยังธนาคารใหม่จะมีความง่ายมากแค่ไหน
 • โลจิสติกส์เพื่อการขนย้าย: ตัดสินใจว่าจะนำอะไร จัดเก็บ บริจาค หรือขาย และติดต่อ บริษัทขนย้ายระหว่างประเทศที่เชื่อถือได้ เพื่อจัดเตรียมการขนส่งทรัพย์สินของคุณ
 • การขอวีซ่า: รวบรวมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด เช่น บัตรประจำตัว ทะเบียนสมรส และใบแจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร และพิจารณาวีซ่าที่เหมาะสมที่สุดในการยื่นขอวีซ่า
 • ค้นหาบ้านชั่วคราว: ค้นหาพื้นที่ใกล้เคียงที่คุณต้องการโดยพิจารณาจากสิ่งอำนวยความสะดวก ความใกล้ชิดกับที่ทำงาน และโรงเรียน รวมถึง บรรยากาศของชุมชน จากนั้นค่อยหาเหตุผลที่เหมาะสมว่าจะเช่า หรือซื้อบ้าน การเช่าเป็นโอกาสทองในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่โดยไม่มีข้อผูกมัด ในขณะที่การซื้อจะช่วยให้คุณสร้างรากฐานได้ทันที
 • เชื่อมต่อกับชุมชนชาว expat: ติดต่อกับเพื่อนชาว expat ที่สามารถแบ่งปันภูมิปัญญาของพวกเขา และให้การสนับสนุน บริษัท มีส่วนสำคัญมากในระหว่างการค่อย ๆ ปรับตัวของคุณ
 • จัดเตรียมการดูแลสุขภาพ: ทำความเข้าใจ ระบบการดูแลสุขภาพ ในท้องถิ่น รวมถึงบริการที่จำเป็นฟรีสำหรับผู้อยู่อาศัยใหม่หรือไม่ และให้แน่ใจว่าคุณมีประกันสุขภาพที่เหมาะสม
 • ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมใหม่ของคุณ: เรียนภาษา และเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่น เช่น การทักทาย บรรทัดฐานทางสังคม และมารยาทในการรับประทานอาหาร