Skip to the content

ฉันนำเข้าสัมภาระส่วนตัวมายังสหราชอาณาจักรโดยไม่ต้องเสียภาษีได้อย่างไร

หากคุณกำลังวางแผนย้ายไปสหราชอาณาจักรเป็นการถาวร คุณอาจมีคุณสมบัติในการนำเข้าสัมภาระส่วนตัวโดยได้รับการยกเว้นภาษี สิ่งที่คุณต้องทำ คือ การกรอกแบบฟอร์ม Transfer of Residence (ToR1) หรือ แบบฟอร์มการย้ายถิ่นพำนัก บล็อกนี้จะอธิบายวิธีการกรอกฟอร์ม ToR1 ระยะเวลาที่ใช้ เอกสารเพิ่มเติมที่ต้องแสดง บริษัทขนย้ายระหว่างประเทศ ของเราทำให้การขนส่งเป็นเรื่องง่ายได้อย่างไร และอีกมากมาย!

 

แบบฟอร์ม ToR1 คืออะไร

แบบฟอร์ม ToR1 คือ เอกสารตามกฎหมายสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายมาอาศัยในสหราชอาณาจักรต้องทำการกรอก หากจัดส่งสัมภาระส่วนตัวมาไม่พร้อมกันกับตอนเดินทางเข้าประเทศ คุณสามารถใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อขอรับการยกเว้นภาษีและอากรศุลกากรสำหรับสิ่งของต่างๆ อาทิเช่น หนังสือ เสื้อผ้า สัตว์เลี้ยง รวมทั้งพาหนะ

กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ His Majesty's Revenue and Customs (HMRC) 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าว่าคุณได้ส่งแบบฟอร์มก่อนเดินทางถึงสหราชอาณาจักร เนื่องจากคุณต้องแจ้งเลข Unique Reference Number (URN) ให้บริษัท Seven Seas Worldwide ทราบเพื่อทำการผ่านพิธีศุลกากร หากไม่ดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลให้พัสดุของคุณล่าช้า หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการจัดเก็บและค่าเสียเวลาเรือ

 

การอนุมัติแบบฟอร์ม ToR1 ใช้เวลานานแค่ไหน

ระยะเวลาดำเนินการขึ้นอยู่กับความถูกต้องของแบบฟอร์ม และใช้เวลาระหว่างสองถึงหกสัปดาห์

เราแนะนำให้คุณส่งแบบฟอร์มล่วงหน้าก่อนวันย้ายประเทศ และตรวจสอบทุกรายละเอียดรวมทั้งเอกสารหลักฐานที่อัพโหลดให้รอบคอบ

เราแนะนำให้คุณส่งแบบฟอร์มล่วงหน้าก่อนวันย้ายประเทศ และตรวจสอบทุกรายละเอียดรวมทั้งเอกสารหลักฐานที่อัพโหลดให้รอบคอบ
Couple booking shipping to UK on a tablet

หมายเลข ToR1 URN คืออะไร

หากแบบฟอร์มของคุณผ่าน คุณจะได้รับเอกสารพร้อมเลข Unique Reference Number (URN) จากนั้นแจ้งหมายเลขนี้ให้บริษัทขนย้ายระหว่างประเทศของคุณทราบ

Happy couple packing boxes

ฉันมีคุณสมบัติในการได้รับยกเว้นภาษีนำเข้า ToR1 หรือไม่

สำหรับคุณสมบัติในการได้รับการยกเว้นภาษี การนำเข้าสัมภาระส่วนตัวมายังสหราชอาณาจักรคุณต้องผ่านหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้:

 • คุณต้องย้ายไปยังสก็อตแลนด์ อังกฤษ หรือเวลส์ หากย้ายภายในสหภาพยุโรปไปยังไอร์แลนด์เหนือ คุณไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม ToR1 เนื่องจากมีกฎหมายว่าด้วยอิสรภาพในการย้ายถิ่นฐานภายในอียู
 • คุณต้องย้ายจากที่พักหลักในต่างประเทศ ไม่ใช่ย้ายจากที่พักรอง หรือบ้านพักตากอากาศ
 • คุณต้องมีความประสงค์ในการพำนักที่สหราชอาณาจักรเป็นประจำ และต้องเป็นที่พักหลัก ไม่ใช่ที่พักรอง หรือบ้านพักตากอากาศ
 • คุณต้องอาศัยนอกสหราชอาณาจักรเป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือนต่อเนื่องก่อนเดินทางมาถึง
 • คุณต้องเป็นเจ้าของและใช้สิ่งของที่จัดส่งเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือนก่อนนำเข้าประเทศ
 • คุณต้องนำเข้าสิ่งของภายในหนึ่งปีนับจากวันที่คุณมาถึงสหราชอาณาจักร
 • คุณต้องมีความประสงค์ในการใช้สิ่งของของคุณตามวัตถุประสงค์ที่ซื้อมาเมื่อมาถึงสหราชอาณาจักร อาทิเช่น ใช้ส่วนตัว และไม่จำหน่ายซ้ำ
 • คุณต้องไม่ให้ยืม ใช้เป็นหลักประกัน ว่าจ้าง ให้เป็นของขวัญ หรือจำหน่ายสิ่งของที่ได้รับการยกเว้นภาษีภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่คุณมาถึงสหราชอาณาจักร

มีข้อยกเว้นหรือไม่

 • หากย้ายมายังสหราชอาณาจักรในฐานะสมรส คู่ครองตามกฎหมาย หรือนักศึกษา จะไม่มีกำหนดระยะเวลาที่คุณเป็นเจ้าของสัมภาระ

 

ฉันยื่นแบบฟอร์ม ToR1 ได้อย่างไร

คุณต้องทำการยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ HMRC ของรัฐบาลสหราชอาณาจักรโดยต้องระบุข้อมูลและส่งหลักฐานเกี่ยวกับตัวคุณโดยละเอียด รวมทั้งการย้ายประเทศ และสิ่งของที่ต้องการนำเข้า ไฟล์ที่ HMRC รับเป็นหลัก ได้แก่ไฟล์สกุล PDF และ JPEG นอกจากนี้ยังรับไฟล์สกุล include XLSX, ODS, DOCX, ODT, PPTX และ ODP โดยขนาดไฟล์สูงสุดอยู่ที่ 10MB

ขอแจ้งให้ทราบประเด็นที่สำคัญที่สุด คือ ผู้ที่ส่งแบบฟอร์ม ToR1 จะต้องเป็นเจ้าของพัสดุ กรุณาติดต่อ สายด่วน HMRC หากคุณมีคำถาม หรือต้องการความช่วยเหลือในการกรอกแบบฟอร์ม ToR1

 

Couple packing boxes for international removals

ฉันต้องส่งเอกสารอะไรบ้างในการยื่นแบบฟอร์ม ToR1

รายการสิ่งของ

ทำรายการสิ่งของที่จัดส่งโดยละเอียดและจำเพาะ อาทิเช่น “แล็ปท็อป” “แท็บเล็ต” และ “คอนโซลเกม” แทนการเขียนว่า “อุปกรณ์ไฟฟ้า”

คุณไม่ต้องระบุชื่อเฉพาะ อาทิเช่น ชื่อศิลปินซีดี รุ่นแล็บท็อป หรือผู้แต่งหนังสือ และหากมีจำนวนมาก ให้เขียนจำนวนรวมโดยประมาณ

คุณสามารถพิมพ์รายการสิ่งของโดยใช้คอมพิเวตอร์ หรืออัพโหลดรูปถ่ายรายการสิ่งของที่เขียนด้วยมือ อย่างไรก็ตาม เราแนะนำให้คุณพิมพ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับประกันความถูกต้อง

ทั้งนี้ หากคุณใช้บริการขนส่งของบริษัท Seven Seas Worldwide เข้าระบบเอกสารของคุณ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายการสิ่งของจัดส่ง

ต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างรายการสิ่งของจัดส่ง:

แล็บท็อป: 2 เครื่อง

เสื้อผ้า: 33 ชิ้น

คอนโซลเกม: 2 อัน

ซีดี: 28 แผ่น

เครื่องนอน: 12 ชิ้น

สแกนสำเนาสีหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายและลายมือชื่อ ถึงแม้จะอยู่ในหน้าเดียวกัน

Passport graphic

หนังสือเดินทางเจ้าของพัสดุ

อัพโหลดรูปหนังสือเดินทางเจ้าของพัสดุที่ชัดเจน โดยแสดงหน้าที่มีรูปถ่ายและลายมือชื่อ รวมทั้งวีซ่า หากมี

หากคุณเป็นเจ้าหน้าที่กองทัพ และไม่มีหนังสือเดินทง คุณต้องอัพโหลดคำสั่ง North Atlantic Treaty Organization (NATO) หรือคำสั่งย้าย

 

หลักฐานที่อยู่ในสหราชอาณาจักรของคุณ

ยื่นหลักฐานที่อยู่ใหม่ของคุณในสหราชอาณาจักร ระบุวันที่ภายในสามเดือนที่ผ่านมา

คุณสามารถเลือกได้จาก:

 • รายการบัญชีธนาคาร
 • ใบเสร็จสาธารณูปโภค
 • สัญญากู้ยืมหรือเช่า

หากคุณยังหาที่อยู่ อัพโหลดรายการบัญชีของผู้ที่คุณอาศัยอยู่ด้วย หรือหลักฐานที่อยู่ หรือยื่นหลักฐานที่พักชั่วคราว อาทิเช่น ใบจองโรงแรม

หนังสือเดินทางสัตว์เลี้ยง

แสดงหลักฐานสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวที่จะย้ายไปต่างประเทศกับคุณด้วย โดยยื่นหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสุขภาพ หากคุณนำเข้าสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัว คุณต้องส่งแบบฟอร์มพร้อมหลักฐานนี้ อย่างไรก็ตาม หากนำเข้าสัตว์เลี้ยงหลายตัว คุณสามารถส่งหลักฐานได้เมื่อแบบฟอร์มของคุณได้รับการอนุมัติแล้ว

โปรดทราบว่าสัตว์ที่นำเข้าโดยมีวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ อาทิเช่น ผสมพันธุ์ หรือแข่งขัน จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากร

 

รายละเอียดพาหนะ

หากนำเข้าพาหนะ อาทิเช่น รถยนต์ รถตู้ เรือ อากาศยาน หรือมอเตอร์ไซค์ คุณจะต้องแจ้งข้อมูล ต่อไปนี้:

 • ปีที่ผลิต ยี่ห้อ และรุ่นพาหนะ
 • หมายเลขประตัวพาหนะ หมายเลขตัวถึง เลขทะเบียนกลาง เลขประจำตัวเรือ เลขประจำตัวเครื่องบิน หรือเลขชุด
 • เลขทะเบียน รวมทั้งวันที่และประเทศที่จดทะเบียน
 • วันที่ซื้อ
Woman and dog on a cliff overlooking the sea

 

Man packing good for international shipping

สิ่งของอะไรบ้างที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี

สิ่งของบางรายการ อาทิเช่น ยาสูบ เฟอร์นิเจอร์สำหรับใช้ในบ้านพักรอง หรือของใหม่ จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี หากคุณต้องการนำเข้าสิ่งของดังกล่าว จะต้องสำแดง และชำระภาษีที่เกี่ยวข้องให้แก่ HMRC

เช่นเดียวกับทุกประเทศ สหราชอาณาจักรมีรายการสิ่งของต้องห้ามนำเข้าเพื่อคุ้มครองพลเมืองและสิ่งแวดล้อม กรุณาอ่าน หน้าสิ่งของต้องห้าม ที่ปรับปรุงข้อมูลเป็นประจำของเราก่อนทำการแพ็คเพื่อรับข้อมูลล่าสุด

 

นักศึกษาต้องส่งแบบฟอร์ม ToR1 เพื่อรับยกเว้นภาษีนำเข้าหรือไม่

นักศึกษาที่อาศัยในสหราชอาณาจักร เพื่อศึกษาต่อเต็มเวลาตามระยะเวลาที่กำหนดไม่ต้องยื่นแบบฟอร์ม ToR1

สิ่งของต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นภาษี:

 • เสื้อผ้า รวมทั้งชุดชั้นใน
 • สิ่งของและเครื่องมือที่นักศึกษาใช้ อาทิเช่น พีซี แล็บท็อป และแท็บเล็ต เครื่องคิดเลข หนังสือเรียน และเครื่องพิมพ์
 • เครื่องใช้ในบ้าน อาทิเช่น สิ่งของตกแต่งส่วนตัว ของตกแต่ง

ผู้เชี่ยวชาญการย้ายระหว่างประเทศสำหรับนักศึกษา ของเรา จะแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ทราบแทนคุณ แต่คุณต้องส่งหลักฐานการศึกษา รวมทั้งระยะเวลาศึกษา และคุณต้องเป็นเจ้าของสิ่งของ และไม่มีวัตถุประสงค์นำไปจำหน่ายซ้ำ

ในกรณีที่คุณต้องการอยู่ในสหราชอาณาจักรต่อหลังจบการศึกษา คุณสามารถนำเข้าสิ่งของที่เหลือจากต่างประเทศได้โดยได้รับการยกเว้นภาษี โดยต้องดำเนินการภายใน 12 เดือนหลังศึกษาจบโดยยื่นแบบฟอร์ม ToR1

Students walking outside a university

 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการขนส่งระหว่างประเทศ

แบบฟอร์ม Transfer of Residence (ToR1) คือ เอกสารที่ใช้สำหรับผู้ที่ย้ายไปสหราชอาณาจักรที่ต้องการนำเข้าของใช้ส่วนตัวโดยไม่ต้องชำระภาษีอากร

การอนุมัติเลข ToR1 ใช้เวลาระหว่างสองถึงหกสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับเอกสารที่ส่ง และปริมาณงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากร

ในการยื่นแบบฟอร์ม Transfer of Residence (ToR1) สำหรับผู้ที่ย้ายมายังสหราชอาณาจักร ต้อง กรอกแบบฟอร์ม ToR1 ให้เรียบร้อย ที่โหลดได้จากเว็บไซต์รัฐบาล โดยต้องจัดส่งทางออนไลน์ พร้อมรายละเอียดทั้งหมดของสิ่งของที่นำเข้าประเทศ

เอกสารที่คุณต้องใช้เมื่อส่งแบบฟอร์ม UK ToR ประกอบด้วยเอกสารรายละเอียดสิ่งของที่คุณจัดส่งทั้งหมด หนังสือเดินทาง หลักฐานที่อยู่ในสหราชอาณาจักร รวมทั้งรายละเอียดยานพาหนะ และสัตว์เลี้ยง หากมี

Seven Seas Worldwide van outside Big Ben in London

4 เหตุผลดีๆที่ควรย้ายมาสหราชอาณาจักร

สหราชอาณาจักรเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้คน และครอบครัวจำนวนมากจากทั่วโลก จำนวนผู้ย้ายเข้าประเทศสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ ยกเว้นในช่วงสถานการณ์โรคระบาด COVID-19

แต่ทำไมสหราชอาณาจักรจึงดึงดูดชาวต่างชาติจำนวนมาก

one

คุณภาพชีวิตสูง:

บริการสาธารณสุขแห่งชาติ หรือ National Health Service (NHS) ฟรีสำหรับทุกคน และเป็นระบบสารณสุขตัวอย่างของโลก อีกทั้งยังมีระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ทั้งรถไฟ รถบัส และรถใต้ดิน

นอกจากนี้ เงินเดือนโดยเฉลี่ยสำหรับแรงงานในสหราชอาณาจักรที่ยังไม่รวมโบนัสในปี 2023 อยู่ที่ £32,000

two

ความโดดเด่นทางวัฒนธรรม:

สหราชอาณาจักรผลิตผู้มีความสามารถในวงการหนังและดนตรีมากที่สุดของโลก ไม่ว่าจะเป็น Harry Potter หรือ Adele

นอกจากนี้ ยังมีพิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน หอศิลป์ที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ

three

มหาวิทยาลัยชั้นนำ:

สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือมีสถาบันการศึกษาระดับโลกอยู่มากมาย

ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีมหาวิทยาลัย 4 แห่งที่ติด 25 อันดับ Times Higher Education World University Rankings 2023 โดย 3 แห่งติดระดับหนึ่งใน 10

four

การหลอมรวมทางวัฒนธรรม:

สหราชอาณาจักรมีสังคมหลากวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกัน โดยมี การย้ายถิ่นฐานจากทั่วโลกมาเป็นระยะเวลาหลายศตวรรษ

กระแสทางภาษา วัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลายได้ก่อร่างทัศนคติ และความทันสมัยของสหราชอาณาจักร ทำให้เป็นจุดหมายปลายทางที่เปิดกว้างยิ่งขึ้น

 

Couple packing boxes for shipping to the UK

บริษัท Seven Seas Worldwide ทำให้การขนส่งไปสหราชอาณาจักรเป็นเรื่องง่ายได้อย่างไร

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 25 ปีในการช่วยผู้คนย้ายไปทั่วโลก ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเรา และ ฝ่ายบริการลูกค้าภาษานานาชาติ ทำให้เราโดดเด่นจาก บริษัทขนย้ายระหว่างประเทศอื่นๆ

คุณจะได้รับการสนับสนุนในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเสนอราคา (ซึ่งรวมรายละเอียดค่าขนส่ง) จนถึงวันที่เรานำพัสดุส่งถึงหน้าบ้านคุณในสหราชอาณาจักร

นอกจากนี้ เรายังมีบริการ:

 • รับฝากสัมภาระฟรี 2 สัปดาห์ที่ประเทศต้นทางและปลายทางส่วนใหญ่ที่เราให้บริการ
 • แพ็คเริ่มต้นสำหรับทุกคำสั่งซื้อตู้ MoveCube® เพื่อช่วยคุณจัดและแพ็คสัมภาระ
 • อุปกรณ์การแพ็คที่แข็งแรง รวมกล่องลังหนาพิเศษ เคลือบน้ำยาเคมี
 • ประกันภัยเสริม แบบครอบคลุมเพื่อความสบายใจยิ่งขึ้น