Skip to the content

อย่าเพิ่งเชื่อคำพูดจนกว่าจะได้ลองด้วยตัวคุณเอง

ลูกค้าต่างรักบริการของเรา!

วิธีปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยเมื่อเยี่ยมชมคลังของเรา

คลังพัสดุของบริษัท Seven Seas Worldwide ประกอบด้วยสิ่งของอันตรายต่างๆ อาทิเช่น อุปกรณ์หนัก เครื่องจักรอุตสาหกรรม และพาหนะเคลื่อนที่

แขกจากภายนอกต้องปฏิบัติตามกฎดังต่อไปนี้:

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและความปลอดภัย

กฎต่อไปนี้บังคับใช้ในทุกพื้นที่ของโกดังสินค้าและลานเอนกประสงค์:

  • เจ้าหน้าที่บริษัท Seven Seas Worldwide ต้องติดตามแขกไปด้วย
  • พนักงานขับรถต้องอยู่ในพื้นที่ขับขี่ปลอดภัยที่กำหนดไว้ และภายใต้คำสั่งของเจ้าหน้าที่รถยก
  • กรุณาเลี่ยงการสวมใส่รองเท้าแบบเปิด แนะนำรองเท้าบูท หรือรองเท้าที่ผลิตจากวัสดุที่แข็งแรง
  • เจ้าหน้าที่จะมอบเสื้อกั๊กสะท้อนแสงให้แขก และต้องสวมใส่ไว้ตลอดเวลา

การสูบบุหรี่

ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในพื้นที่

สัตว์

เพื่อความปลอดภัย ห้ามนำสัตว์เข้าพื้นที่

พื้นที่ปลอดภัยพนักงานขับรถ

จอดพาหนุในพื้นที่จอดรถที่กำหนดไว้สำหรับแขกเท่านั้น และดับเครื่องยนต์ อย่าออกนอกพื้นที่ที่กำหนด

ระมัดระวังพาหนะที่เคลื่อนที่อยู่ และปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ Seven Seas Worldwide

ผู้โดยสาร

คลังพัสดุบริษัท Seven Seas Worldwide เป็นพื้นที่ทำงานที่พลุกพล่าน และเสี่ยงอันตรายสูง เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีต้องอยู่ภายในยานพาหนะ และไม่เข้าไปยังลานอเนกประสงค์ และโกดังสินค้าเพื่อความปลอดภัย

อุบัติเหตุและการแจ้งเหตุ

การบาดเจ็บทั้งหมด (ทั้งเล็กน้อยหรือรุนแรง) เหตุการณ์เกือบอุบัติเหตุ อุปกรณ์ที่เสียหาย หรือสภาพที่ไม่ปลอดภัย ต้องรายงานให้ผู้ดูแลพื้นที่ หรือพนักงานโกดังสินค้าทราบก่อนออกจากพื้นที่

เครื่องจักรและยานพาหนะ Seven Seas Worldwide

ห้ามแขกจากภายนอกใช้อุปกรณ์หรือยานพาหนะของ Seven Seas Worldwide เป็นอันขาด อย่าเข้าใกล้เจ้าหน้าที่รถยกขณะกำลังใช้เครื่องจักร

คลังพัสดุบริษัท Seven Seas Worldwide เป็นพื้นที่ทำงานที่พลุกพล่าน และเสี่ยงอันตรายสูง เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีต้องอยู่ภายในยานพาหนะ และไม่เข้าไปยังลานอเนกประสงค์ และโกดังสินค้าเพื่อความปลอดภัย
Seven Seas Worldwide van outside a depot

 

การอพยพ

หากต้องทำการอพยพออกจากพื้นที่ ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ หรือผู้ดูแลพื้นที่ของ Seven Seas Worldwide ที่ได้รับมอบหมาย โดยไปยังพื้นที่อพยพ หรือจุดทางหนีที่ใกล้ที่สุด

การจำกัดความเร็วในพื้นที่

ภายในพื้นที่คลังพัสดุทั้งหมด รวมทั้งโกดังสินค้าและลานอเนกประสงค์มีการจำกัดความเร็วอยู่ที่ 5 กม./3 ไมล์ต่อชั่วโมง

สิ่งที่เป็นอันตราย

รักษาทางเดินที่แคบ เส้นทางปฏิบัติงาน และทางออกให้ปราศจากสิ่งกีดขวาง ปฏิบัติตามการควบคุมสิ่งที่เป็นอันตราย และคำส่งทั้งหมดจากพนักงานเพื่อลดความเสี่ยงการบาดเจ็บ อันตรายที่อาจเกิดขึ้นประกอบด้วย:

การชน: ระหว่างผู้สัญจร ยานพาหนะ รถบรรทุก รถยก และพาหนะอื่นๆ

การดำเนินการด้วยตัวเอง: การนำของเข้าและนำของออกที่ไม่เหมาะสม (เตรียมพื้นรองรับที่กว้างพอ งอเข่า หลังและไหล่ตรง ถือของให้ชิดกับลำตัว และวางลงด้วยบความระมัดระหว่างในท่างอเข่า)

การลื่น การสะดุด และการล้ม: พื้นที่ไม่เรียบ สิ่งกีดขวาง และสภาพแวดล้อมที่เคลื่อนที่

ตกจากที่สูง: จากชั้นวางสินค้า พาหนะ และอุปกรณ์อื่นๆ

อุปกรณ์อันตราย: การจัดการ/การจัดเก็บสิ่งขออันตรายและเป็นพิษ

Shipping boxes