Skip to the content

Working together with Seven Seas Worldwide.

Making it easy for you to ship or store your stuff over the summer break.

Student Roost have partnered with Seven Seas Worldwide to take care of your possessions during this difficult period. As part of our partnership, we are offering a 5% discount to all student in Student Roost accommodation when shipping your possessions overseas.

If you require storage over the summer we can help with that too including delivery of boxes, collection & re-delivery when you need them back. It couldn't be easier!

Your Step by Step Guide

ขั้นตอนที่ 1

ขอใบเสนอราคาภายใน 30 วินาที

ขั้นตอนที่ 2

เราส่งกล่องเปล่าให้คุณ

ขั้นตอนที่ 3

เราไปรับกล่องที่แพ็คแล้วของคุณ

ขั้นตอนที่ 4

เราจัดส่งทางอากาศ, ทางทะเล หรือ ทางภาคพื้น

ขั้นตอนที่ 5

รวมขั้นตอนการตรวจสอบและเดินพิธีการศุลกากร

ขั้นตอนที่ 6

เราส่งของถึงที่อยู่ที่คุณต้องการ

Claim your discount or contact our multilingual call centre today to get your free quote now!
ราคาค่าส่งสัมภาระของเรารวมถึง:

เราดำเนินงานด้วยเครือข่ายของเราเอง นั่นหมายถึงว่า เราสามารถควบคุมรายละเอียดในการส่งทั้งจากประเทศที่คุณส่ง ไปถึงประเทศปลายทาง (ต่างจากบริษัทอื่น ๆ) เราทราบล่วงหน้าถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นสำหรับสัมภาระของคุณ

รับประกันไม่มีค่าใช้จ่ายซ่อนเร้น

ราคาของเรารวมกล่องเปล่า แผ่นกันกระแทก และ เทปกาวสำหรับแพ็คของ กล่องของเราผลิตเพื่อใช้ในการส่งของโดยเฉพาะและมีการเคลือบน้ำยาเพื่ความทนทาน เพื่อความสะดวก เราแนะนำให้คุณสั่งกล่องเกินกว่าที่คุณต้องการ คุณสามารถคืนกล่องที่ไม่ได้ใช้ในวันที่เราไปรับสัมภาระของคุณ

เราสามารถรับโทรทัศน์ที่คุณแพ็คลงในกล่องดั้งเดิมที่มาจากโรงงานพร้อมถ้าหากกล่องและอุปกรณ์แพ็คนั้นไม่มีความเสียหายใด ๆ

เมื่อสัมภาระของคุณถูกเจ้าหน้าที่ของเรารับมาเรียบร้อยแล้วนั้น เราอาจจำเป็นต้องบรรจุของบางชิ้นลงกล่องเพื่อการส่งออก เรามีกล่องหลายประเภทที่ออกแบบมาเมื่อบรรจุของต่าง ตั้งแต่ กระเป๋าเดินทาง ของใช้ของครอบครัว (เช่น รถเข็น, ที่นั่งในรถของเด็ก, อุปกรณ์กีฬา, จักรยาน ฯลฯ)  จนถึงเครื่องดนตรี (ทั้งที่มีเคสและไม่มีเคส)

คุณสามารถเลือกวันในการส่งกล่องเปล่าและวันที่ให้เรากลับไปรับกล่องของคุณ (เมื่อคุณแพ็คเสร็จเรียบร้อยแล้ว) ได้ทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อง 36 ชั่วโมงในการทำจอง เราไม่สามารถรับการจองกระชั้นชิดได้

เราดีใจที่คุณถาม เป็นเรื่องธรรมดาที่คุณอยากจะทราบว่าของของคุณไปถึงไหนแล้ว เราจึงพัฒนาวิธีติดตามการส่งใหม่ ตลอด 24/7 ท่านสามารถใช้ระบบการติดตามออนไลน์นี้ ผ่านหน้า บัญชีของฉัน เมื่อการส่งของท่านถูกรับเข้าระบบแล้ว