Skip to the content

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบ

คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้งานบัญชีเพื่อกรอกเอกสารออนไลน์ของเราให้เรียบร้อย ซึ่งทั้งหมดประกอบด้วย

 • รายการสิ่งของ บันทึกสิ่งที่อยู่ในชิปเมนต์ของคุณ.
 • การประกันภัยเพื่อปกป้องชิปเมนต์ของคุณในกรณีเกิดเหตุร้าย.
 • แบบสอบถามเพื่อตัดสินใจว่าคุณจะต้องใช้ช่องผ่านทางศุลกากรใด.
 • แบบฟอร์ม SARS สำหรับการดำเนินพิธีศุลกากรสำหรับนำชิปเมนต์ของคุณเข้าแอฟริกาใต้

ชิปเมนต์ของคุณสามารถนำเข้าแบบ “ไม่เสียอากร” ในกรณีต่อไปนี้

 • คุณอยู่ในแอฟริกาใต้ ณ เวลาที่ชิปเมนต์ของคุณเดินทางมาถึงและคุณได้อยู่นอกแอฟริกาใต้เป็นระยะเวลานานกว่า 6 เดือน และจะต้องกลับไปอยู่บ้านตามปกติของคุณ หรือในอีกแง่หนึ่งก็คือ ใช้แอฟริกาใต้เป็นถิ่นพำนัก.
 • คุณเดินทางด้วยหนังสือเดินทางต่างด้าวและมาเพื่ออาศัยหรือทำงานในแอฟริกาใต้.

หากคุณไม่ได้เดินทางกลับโดยทันที คุณสามารถตกลงเรื่องพื้นที่จัดเก็บกับเรา โดยคุณจะมีช่วงเวลาฟรี 2 สัปดาห์ ดังนั้นชิปเมนต์ของคุณจะถูกส่งให้มาถึงหลังจากที่คุณเดินทางมาถึงแล้ว.

ไม่เช่นนั้นคุณจะต้องจ่ายค่าภาษีอากรสำหรับชิปเมนต์ของคุณ.

Students packing boxes to be shipped to South Africa
Student packing boxes to be shipped to South Africa

หากคุณผ่านเกณฑ์นำเข้าโดยไม่ต้องเสียอากร เราจะส่งจดหมายถึงคุณก่อนที่ชิปเมนต์จะมาถึง 14 วัน โดยภายในจะประกอบด้วย:

 • สำเนาแบบฟอร์ม P1160 3 ฉบับ;
 • สำเนาแบบฟอร์ม DA304 3 ฉบับ;
 • คำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อยืนยันว่าคุณจะกลับมายังแอฟริกาใต้เป็นการถาวร;
 • คู่มือแนะนำในการกรอกแบบฟอร์มและซองสำหรับส่งกลับ.

คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มทั้งหมด เซ็นชื่อ และนำคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรไปประทับตราที่สถานีตำรวจในท้องที่ โดยจะต้องดำเนินการทั้งหมดภายใน 7 วัน รวมวันหยุดสุดสัปดาห์นับจากที่ได้รับเอกสาร หลังจากนั้นคุณมี 2 ทางเลือก ได้แก่:

 1. คุณสามารถนำหนังสือเดินทาง (เล่มที่หมดอายุแล้วและเล่มปัจจุบัน) รายการสิ่งของ แบบฟอร์มศุลกากรที่กรอกและเซ็นแล้ว ได้แก่: P1160 และ DA304 และคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรที่ประทับตราแล้วไปยังสำนักงานศุลกากรในท้องถิ่น โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากที่นี่ และให้เจ้าหน้าที่สำนักงานศุลกากรประทับตราแบบฟอร์มศุลกากร. หลังจากนั้นคุณสามารถถ่ายภาพหรือสแกนแบบฟอร์มที่ประทับตราแล้ว และส่งอีเมลไปที่ [email protected].
 2. คุณสามารถนำหนังสือเดินทาง (เล่มที่หมดอายุแล้วและเล่มปัจจุบัน) แบบฟอร์มศุลกากรที่กรอกและเซ็นแล้ว และคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรใส่ลงในซองจกหมายและอีเมลถึง [email protected] เพื่อนัดหมายเวลาให้เราไปรับซองจดหมายจากคุณ. เราจะส่งคืนหนังสือเดินทางให้เมื่อชิปเมนต์ของคุณผ่านพิธีศุลกากรเรียบร้อยแล้ว.

หากคุณไม่เข้าเกณฑ์นำเข้าสิ่งของโดยไม่เสียภาษีอากร คุณจะถูกเรียกเก็บเงินและต้องจ่ายภาษีตามที่กำหนดไว้ทันที. โปรดอย่าลืมว่าเมื่อคุณกรอกรายการสิ่งของส่วนตัวที่คุณเคยใช้หรือเคยสวมใส่นั้นจะมีมูลค่าต่ำมาก ซึ่งจะช่วยให้ภาษีอากรที่ต้องจ่ายนั้นมีราคาที่ต่ำที่สุด.

 

การนำเข้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงานตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของแอฟริกาใต้ หรือ NRCS (National Regulator for Compulsory Specifications) ได้กำหนดให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภทที่นำเข้าแอฟริกาใต้ต้องมี “เอกสารรับรองสถานที่ผลิต (manufacturer license)” โดยคุณมีหน้าที่จัดส่งใบอนุญาตเหล่านี้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชิ้นที่คุณจัดส่ง อาทิเช่น เครื่องเป่าผม โทรทัศน์ คอนโซลเกม เป็นต้น ซึ่งหากไม่แสดงเอกสารรับรองสถานที่ผลิตทั้งหมด พัสดุของคุณจะถูกกักที่ด่านศุลกากร และมีค่าใช้จ่ายการจัดเก็บที่สูงมาก

บริษัท Seven Seas Worldwide มุ่งมั่นในการแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดอย่างโปร่งใส อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถแจ้งค่าใช้จ่ายในประเทศปลายทางสำหรับกรณีดังกล่าวนี้ได้ ดังนั้น เราจึงตัดสินใจปฏิเสธการจัดส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดทางทะเลไปยังแอฟริกาใต้

สิ่งของต้องห้าม

เราช่วยให้การนำเข้าและย้ายประเทศไปยังแอฟริกาใต้เป็นเรื่องง่าย. ดูรายการสิ่งของที่ครอบคลุมของเราว่าอะไรบ้างที่คุณไม่สามารถส่งไปยังแอฟริกาใต้ได้ พร้อมกับข้อจำกัดของแต่ละบริการ.


หน้าเพจนี้อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 01/07/2021