Skip to the content

สิ่งที่คุณต้องทราบเมื่อจัดส่งสัมภาระไปไต้หวัน

สำนักงานศุลกากรของไต้หวันพบการนำเข้าสิ่งของสู่ประเทศจำนวนเพิ่มมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการรับมือ ผู้ที่เดินทางเข้าไต้หวันและมีกล่องสัมภาระมากกว่าห้ากล่องต้องผ่านช่องสำแดงสิ่งของสีแดง และกรอกแบบฟอร์มรายการสำแดงให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อดำเนินพิธีการศุลกากร โดยเมื่อมาถึงไต้หวัน โปรดทราบว่าคุณต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ไต้หวัน และสดงสำเนาข้อมูลเที่ยวบิน การตรวจลงตราเข้าเมืองบนหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน หรือ ARC/บัตรพำนักของชาวต่างชาติ หรือบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับพลเมืองไต้หวัน

เมื่อนำสิ่งของเข้าสู่ไต้หวัน โปรดจำไว้ว่าคุณต้องเข้าระบบบัญชีของคุณ และกรอกเอกสารออนไลน์ให้เสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งรายละเอียดสัมภาระที่จัดส่ง แบบฟอร์มประกันภัย และเอกสารศุลกากรที่เกี่ยวข้อง พร้อมแสดงสำเนาหนังสือเดินทางที่มีรูปถ่ายและลายเซ็น

สิ่งที่คุณต้องทราบเมื่อจัดส่งสัมภาระไปไต้หวัน

การนำเข้าของใช้ส่วนตัวและเครื่องใช้ภายในบ้าน

เมื่อนำเข้าของใช้ส่วนตัวมายังไต้หวัน เมื่อของมาถึง คุณต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ไต้หวัน และแสดงเอกสารต่อไปนี้:

  1. ข้อมูลเที่ยวบิน อาทิ บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือบอร์ดดิ้งพาส เมื่อนำเข้าทรัพย์สินทางอากาศ
  2. สำเนาการตรวจลงตราเข้าเมืองบนหน้าหนังสือเดินทางของคุณเมื่อมาถึงสนามบินไต้หวัน
  3. สำเนาใบอนุญาตทำงาน หรือ ARC (บัตรผู้พำนักต่างด้าว) เอกสารถิ่นพำนักของชาวต่างชาติ และบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับพลเมืองไต้หวัน

การจัดส่งของคุณจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

  1. ของใช้ส่วนตัวและเครื่องใช้ภายในบ้านจะต้องนำเข้าสู่ประเภทภายในหกเดือนนับจากวันที่คุณมาถึง หากเกินระยะเวลาหกเดือน คุณจะไม่สามารถนำเข้าสิ่งของดังกล่าวได้ และต้องชำระค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนการจัดส่งสัมภาระของคุณ
  2. คุณต้องสำแดงสิ่งของ และรับการตรวจลงตรานำเข้าจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรท้องถิ่นที่ช่องสีแดงเมื่อมาถึงสนามบินไต้หวัน เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าคุณเดินทางมาด้วย และสิ่งของดังกล่าวเป็นของคุณเอง

หากการจัดส่งของคุณไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น จะส่งผลให้ศุลกากรต้องกักพัสดุไว้ก่อน และมีค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บหลัง 15 วันที่ของมาถึง

การนำเข้าของเก่า

ของเก่าได้รับการยกเว้นภาษีเมื่อนำเข้าเพื่อใช้ส่วนตัว หรือเป็นของใช้ภายในบ้าน

การนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ ยาสูบ และน้ำหอม

ห้ามการนำเข้าไวน์และเบียร์ผ่านการจัดส่งทางอากาศและทางทะเล อนุญาตให้นำเข้าน้ำหอมผ่านการจัดส่งทางทะเลได้หากปริมาณไม่มากเกินกำหนดเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ มีสองกรณีที่อาจเกิดปัญหากับศุลกากรได้:

  • น้ำหอมประเภทเดียวกันที่ยังไม่เปิดห้าขวดขึ้นไป
  • น้ำหอมต่างประเภทที่ยังไม่เปิดสองกล่องขึ้นไป

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ อาทิ บุหรี่ ซิการ์ และใบยาสูบ อนุญาตให้นำเข้าได้ รวมทั้งชาและกาแฟ

การนำเข้าของเก่า

สิ่งของต้องห้าม

รัฐบาลไต้หวันได้รวบรวมรายการสิ่งของต้องห้ามนำเข้าประเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดศึกษาจากหน้าสิ่งของต้องห้ามของเรา


หน้านี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2022