Skip to the content

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบ

คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้งานบัญชีเพื่อกรอกเอกสารออนไลน์ของเราให้เรียบร้อย ซึ่งทั้งหมดประกอบด้วย:

  • รายการสิ่งของ บันทึกสิ่งที่อยู่ในชิปเมนต์ของคุณ;
  • การประกันภัยเพื่อปกป้องชิปเมนต์ของคุณในกรณีเกิดเหตุร้าย

คุณจะต้องอัปโหลดภาพสำเนาหนังสือเดินทาง โดยได้แก่หน้าที่มีภาพถ่าย หน้าที่มีลายเซ็น และหน้าที่มีวีซ่าของคุณ หากเกี่ยวข้อง ในขั้นตอนสุดท้าย.

มีคำอธิบายที่เป็นประโยชน์อยู่ตลอดทุกขั้นตอน แต่คุณจะต้องกรอกข้อมูลให้ตรงตามความจริงมากที่สุด เนื่องจากจะต้องยื่นแบบฟอร์มเหล่านี้ให้กับเจ้าหน้าที่เมื่อถึงปลายทาง.

Couple packing boxes to be shipped to Thailand
Young lady packing

การนำเข้าของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือน

คุณได้รับสิทธิ์นำเข้าชิปเมนต์ของใช้ส่วนตัวและเครื่องใช้ในครัวเรือนแบบไม่เสียอากร หนึ่งชิปเมนต์ทางอากาศและหนึ่งชิปเมนต์ทางเรือเท่านั้น

  1. ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้งานแล้วจะต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือน.
  2. ชิปเมนต์จะต้องถูกนำเข้าล่วงหน้าไม่เกินหนึ่งเดือนหรือไม่ช้าเกินกว่าหกเดือนหลังจากผู้นำเข้ามาถึงประเทศ.
  3. สำเนาอนุญาตทำงานที่มีอายุอย่างน้อยหนึ่งปีสำหรับชาวต่างชาติหรือพลเมืองไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชนไทย.
  4. คุณจะต้องเป็นเจ้าของ ครอบครอง หรือใช้งานของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้งานแล้ว/มือสองอย่างน้อย 6 เดือน ในประเทศที่ผู้นำเข้าพักอาศัยอยู่ก่อนเดินทางกลับหรือย้ายภูมิลำเนามายังประเทศไทย.
  5. อนุญาตให้นำเข้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่เสียภาษีอากรเพียงประเภทละหนึ่งชิ้นเท่านั้น ชิ้นอื่นๆ ที่เกินมาจะต้องถูกนำไปคำนวณภาษีอากรตามปกติ และกรมศุลกากรจะเลือกสิ่งของที่มีอัตราอากรต่ำที่สุดในการยกเว้นภาษีอากร.
  6. คุณจะต้องพำนักอยู่ในต่างประเทศอย่างน้อย 12 เดือน และกลับมายังประเทศไทยไม่เกิน 3 เดือน จึงจะได้รับยกเว้นภาษีอากรนำเข้า.
  7. คุณจะต้องแสดงหนังสือเดินทางตัวจริงในประเทศไทย (หนังสือเดินทางไทย/ต่างชาติ) หากมีสิ่งของบางรายการที่ต้องเสียภาษีอากร.

รถยนต์และอะไหล่ จักรยาน สินค้าหรูหรา เครื่องสำอาง น้ำหอม ยา ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ งานเซรามิกและพอร์ซเลนจะต้องเสียภาษีอากร.

การนำเข้าโบราณวัตถุและผลงานศิลปะ

คุณสามารถนำเข้าโบราณวัตถุและผลงานศิลปะมายังประเทศไทยได้โดยไม่ต้องเสียภาษีอากร หากนำเข้ามาพร้อมของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนของคุณ.

นอกจากนั้น สิ่งของแต่ละรายการจะต้องมีภาพถ่าย สำหรับผลงานศิลปะ รวมถึงวัตถุบูชา เช่น พระพุทธรูป จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้ากับกรมศิลปากรก่อน.

Antiques

สิ่งของต้องห้าม

เรามุ่งมั่นที่จะทำให้การนำเข้าของใช้ส่วนตัวไปยังประเทศไทยของคุณนั้นง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดูรายการสิ่งของที่ครอบคลุมของเราว่าอะไรบ้างที่คุณไม่สามารถส่งไปยังประเทศไทยได้ พร้อมกับข้อจำกัดของแต่ละบริการ.


หน้าเพจนี้อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 01/07/2021