Skip to the content

ตัวอย่างการคำนวณ

เสื้อผ้า

150

ซีดี / แผ่นเสียงไวนิล

70

หนังสือ

X

ดีวีดี / วิดีโอ

35

ผ้าปูเตียง / ช้อนส้อม

X

เครื่องพิมพ์ (ถอดตลับหมึก)

X

คอมพิวเตอร์ / ทีวี

X

อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ

X

อุปกรณ์กีฬา (เช่นจักรยาน)

X

ของเล่นเด็ก

50

ภาพถ่าย / ภาพวาด

80

ทั้งหมด

385