Skip to the content
Our Student Storage Services start at just 19p per day, £1.30 per week per box. 

If you're looking for an unbeatable student storage deal with a collect-and-store service, look no further than Seven Seas Worldwide. We also supply you free storage boxes, parcel tape and bubble wrap.

ความพิเศษของ สโตร์คิวบ์™ คือเราสามารถปรับเปลี่ยนบริการขนย้ายและเก็บรักษาให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ ยกตัวอย่างเช่น หากคุณต้องย้ายออกจากสตูดิโอแฟลต สโตร์คิวบ์™ ขนาดกลางอาจจะเป็นขนาดที่เหมาะกับคุณ

เรายังช่วยคุณในการแพค ด้วยบริการ สตาร์ตเตอร์แพค ซึ่งประกอบด้วยแพคกิ้งเทป ปืนสำหรับติดเทป และปากกามาร์คเกอร์ด้ามใหญ่ คุณยังสามารถสั่งซื้ออุปกรณ์การแพคอื่นๆ เช่นกล่องอันแข็งแกร่งของเรา ผ้าคลุมเฟอร์นิเจอร์ หรือบับเบิ้ลแรพได้

นอกจากนี้เรายังมีรถเข็นไว้ให้บริการ ซึ่งจะช่วยให้คุณขนข้ายข้าวของชิ้นใหญ่ๆ จากบ้านไปเก็บใน สโตร์คิวบ์™ ได้ง่ายดายขึ้น

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ลองดูวิดีโอบนเพจนี้ ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ หรือโทรหาทีมงานของเรา หรือจะทำทั้งสามทางเลยก็ได้นะ อ้อ และหากคุณเป็นนักเรียน อย่าลืมเช็คบริการพิเศษสำหรับนักเรียน คือ บริการเก็บของสำหรับนักเรียนและบริการย้ายบ้านสำหรับนักเรียน ซึ่งถูกและง่ายดายจริงๆ