Skip to the content

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกันไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง

เรารับประกันว่าจะยึดตามราคาที่อยู่ในใบเสนอราคาฉบับเต็มโดยที่คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราและไม่จัดส่งสิ่งของต้องห้ามใดๆ โปรดอ่านใบเสนอราคาฉบับเต็มอย่างละเอียด ซึ่งจะแยกย่อยค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ทราบโดยละเอียด เราคือบริษัทชิปปิ้งรายเดียวที่เชี่ยวชาญในการจัดส่งสิ่งของส่วนตัวที่ดำเนินการในรูปแบบนี้ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี ลูกค้าอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
โดยค่าธรรมเนียมเหล่านี้เรียกว่าค่าธรรมเนียมที่เลี่ยงได้

 

ค่าธรรมเนียมที่เลี่ยงได้คืออะไร

ที่ Seven Seas Worldwide เราพยายามจะให้ทุกขั้นตอนนั้นง่ายดายสำหรับคุณมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินงานที่เต็มไปด้วยกฎและระเบียบข้อบังคับมากมาย บางครั้งก็อาจเกิดความยุ่งยากขึ้น หากมีเอกสารและชิปเมนต์ของคุณมีรายละเอียดไม่ตรงกัน หน่วยงานศุลกากรอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากชิปเมนต์ซึ่งจะต้องจ่ายเพื่อให้สิ่งของส่วนตัวของคุณสามารถผ่านพิธีการทางศุลกากรออกมาได้

Avoidable charges considerations
Couple reading avoidable charges

สาเหตุที่ราคาเสนออาจแตกต่างกัน

เมื่อคุณได้รับเสนอราคาออนไลน์ฟรีแล้ว ค่าใช้จ่ายต่างๆที่แสดงจะมีผลเป็นเวลาเจ็ดวัน หากคุณทำการสั่งซื้อบริการกับเรา ค่าบริการดังกล่าวจะมีผลเป็นเวลาหกสิบวัน ถึงแม้ว่าจะเกิดการผันผวนของราคา

อย่างไรก็ตาม ค่าบริการจนแล้วเสร็จอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากเกิดกรณี ต่อไปนี้:

 1. คุณตัดสินใจเปลี่ยนรายละเอียดที่สำคัญของบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

  • จำนวน และ/หรือขนาดสัมภาระที่ไปรับ (หากขนส่งทางทะเลหรือภาคพื้นดิน)
  • จำนวน และ/หรือน้ำหนักสัมภาระที่ไปรับ (หากขนส่งทางอากาศ)
  • ที่อยู่ต้นทางและปลายทางที่ต้องย้ายไปคลังพัสดุอื่นหรือในพื้นที่บริการห่างไกลของเราและบริษัทขนส่ง
  • ระยะเวลาการจัดเก็บพัสดุที่นานกว่า 2 สัปดาห์ หรื
 2. คุณกลับมาสั่งบริการใหม่เมื่อเกินกว่า 60 วัน เราขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาใหม่ ยกเว้นในกรณีที่เกิดความล่าช้าจากการดำเนินงานที่อยู่เหนือการควบคุมของเรา อาทิ การปิดด่านพรมแดน
 3. ขนาดสัมภาระที่พนักงานขับรถทำการวัดแตกต่างจากราคาที่เสนอ โปรดทราบว่าพนักงานของเราจะตรวจสอบสัมภาระต่างๆที่ได้ระบุไว้ในการเสนอราคาเมื่อไปรับสัมภาระ
 4. ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทำให้ไม่สามารถบริการจนแล้วเสร็จได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แผ่นดินไหวหรืออุทกภัยที่สร้างความเสียหายแก่ถนนและทางรถไฟ

ดูค่าบริการเพิ่มเติมทั้งหมดของเราได้ตามด้านล่างนี้

ค่าใช้จ่ายที่หลีกเลี่ยงได้

เราตั้งใจในการนำเสนอราคา และค่าใช้จ่ายให้คุณโดยอย่างโปร่งใสมากที่สุด อย่างไรก็ตาม คุณต้องปฏิบัติตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการขนส่ง ของเรา ซึ่งได้กำหนดขีดจำกัดเวลาไว้ และคุณต้องทำการเตรียมแบบฟอร์มและเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดอย่างถูกต้อง เพื่อให้เราสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

หากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ อาจส่งผลให้คุณต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

นอกจากนี้ ในแต่ละเขตอาณา มีกฎระเบียบในการนำเข้าสัมภาระที่แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อผลประโยชน์ของคุณ แนะนำให้คุณอ่านเอกสารทั้งหมด หากมีข้อสงสัย โปรดศึกษาคำแนะนำบนเว็บไซต์ของเรา หรือโทรรับคำปรึกษาจากศูนย์ธุรกิจของเรา.

ค่าธรรมเนียมที่หลีกเลี่ยงของเรา มีรายละเอียดดังนี้

 

หากลูกค้าต้องการ เรามีบริการรับฝากสัมภาระ 2 สัปดาห์ทั้งจากต้นทางและปลายทางโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับการจัดส่งทางอากาศ เราบริการรับฝากสัมภาระฟรี 2 สัปดาห์ในประเทศต้นทาง เนื่องจากเราส่งจากสนามบินถึงที่อยู่ของคุณโดยตรง

บริการรับฝากพัสดุนำเข้าประเทศเป็นเวลา 2 สัปดาห์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นับจากวันที่มาถึงคลังสินค้าปลายทางของเรา

เมื่อครบกำหนดสองสัปดาห์ หากเราไม่สามารถนำส่งพัสดุของคุณ หรือส่งมอบไปยังที่อยู่ปลายทางได้อันเนื่องมาจากเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือมียอดชำระค้างจ่าย และคุณได้ยื่นความประสงค์รับบริการฝากสัมภาระแล้ว เราจะคิดค่าบริการรับฝากรายสัปดาห์ (ชำระเงินล่วงหน้า)

ค่าบริการรับฝากสัมภาระคิดตามราคาของ 7 วัน และต้องทำการชำระล่วงหน้า โดยเราเก็บค่าบริการขั้นต่ำเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ โดยไม่เกี่ยวว่าจะเริ่มต้นหรือสิ้นสุดที่วันไหน

ค่าบริการรับฝากสัมภาระคิดตามสัมภาระของคุณที่เราเสนอราคา

บริการจัดส่งกระเป๋าสัมภาระน้ำหนักเกินทั่วโลก บริการขนย้ายในประเทศ และบริการรับฝากสัมภาระนักศึกษาของเรา มีกล่องและอุปกรณ์การแพ็คให้บริการพร้อมเพื่อช่วยคุณขนย้ายได้ง่ายขึ้น – และระบุไว้ในเสนอราคาของเรา

หากคุณใช้กล่องที่ส่งให้ไม่หมด (มีขนาดใหญ่และขนาดมาตรฐาน) โปรดส่งคืนเราเมื่อเราไปรับสัมภาระของคุณ โดยอยู่ในสภาพที่ดีและยังนำไปใช้ได้ โปรดทราบว่าข้อกำหนดนี้ใช้ไม่ได้กับบริการตู้ MoveCube® ของเรา

ถึงแม้ว่ากล่องที่เราส่งให้จะไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากคุณไม่ส่งคืนกล่องที่ไม่ได้ใช้ หรือกล่องที่ส่งคืนอยู่ในสภาพที่นำไปใช้ไม่ได้ เราจะคิดค่ากล่อง

 • ออสเตรเลีย AUD 16.50 each
 • แคนาดา CAD 10.00 each
 • จีน CNY 70.00 each
 • ไอร์แลนด์ (EIRE) Euros 10.00 each
 • นิวซีแลนด์ NZD 15.00 each
 • สิงคโปร์ SGD 14.00 each
 • สหราชอาณาจักร GBP 5.00 each
 • สหรัฐอเมริกา USD 10.00 each
 • ฮ่องกง HKD 70.00 each
 • แอฟริกาใต้ ZAR 75.66 each
 • ทวีปยุโรป EUR 12.10 each
 • มาเลเซีย MYR 34.00 each
 • ประเทศไทย THB 250.00 each

ราคารวมภาษีการค้าที่เกี่ยวข้องแล้ว

หากเราไม่สามารถจัดส่งกล่องเปล่าและอุปกรณ์การแพ็ค หรือไปรับสัมภาระที่แพ็คเรียบร้อยแล้วได้ (ซึ่งไม่ได้เกิดจากพนักงานขับรถ หรือบริษัทคู่สัญญาของเรา) คุณจะต้องทำการจองวันใหม่ โดยเราจะคิดค่าธรรมเนียมจากบัญชีของคุณ (โปรดดูด้านล่าง) สำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น

หากคุณยกเลิกคำสั่งซื้ออันเนื่องมาจากการที่ไม่สามารถถ่ายโอน “กล่องเปล่า” ได้ คุณจะไม่ได้รับเงินค่ามัดจำคืน เพราะเราได้เริ่มบริการและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้ว

 • ออสเตรเลีย AUD 25.00
 • แคนาดา CAD 20.00
 • จีน CNY 140.00
 • มาเลเซีย MYR 65.00
 • ไอร์แลนด์ (EIRE) Euros 15.00
 • นิวซีแลนด์ NZD 30.00
 • สิงคโปร์ SGD 30.00
 • ประเทศไทย THB 750.00
 • สหราชอาณาจักร GBP 15.00
 • สหรัฐอเมริกา USD 20.00
 • ฮ่องกง HKD 200.00
 • แอฟริกาใต้ ZAR 151.32
 • ทวีปยุโรป EUR 18.15

ราคารวมภาษีการค้าที่เกี่ยวข้องแล้ว

หากเราไม่สามารถจัดส่งกล่อง กระเป๋า หรือกระเป๋าสัมภาระของคุณได้ (ซึ่งไม่ได้เกิดจากพนักงานขับรถ หรือบริษัทคู่สัญญาของเรา) เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากบัญชีของคุณ (โปรดดูด้านล่าง) โดยคุณต้องชำระล่วงหน้าก่อนทำการจองบริการอื่น

 • ออสเตรเลีย AUD 60.00
 • แคนาดา CAD 50.00
 • จีน CNY 350.00
 • มาเลเซีย MYR 150.00
 • ไอร์แลนด์ (EIRE) Euros 48.40
 • นิวซีแลนด์ NZD 70.00
 • สิงคโปร์ SGD 70.00
 • ประเทศไทย THB 750.00
 • สหราชอาณาจักร GBP 50.00
 • สหรัฐอเมริกา USD 25.00
 • ฮ่องกง HKD 400.00
 • แอฟริกาใต้ ZAR 504.39
 • ทวีปยุโรป EUR 40.00

ราคารวมภาษีการค้าที่เกี่ยวข้องแล้ว

ค่าธรรมเนียมนี้เกิดขึ้นเมื่อทีมงานของเราต้องนำสิ่งของจำนวนมากออกจากกล่อง กระเป๋า หรือกระเป๋าเดินทางที่มีน้ำหนักเกิน 30 กิโลกรัม หรือมีสิ่งของที่ได้กำหนดไว้ในรายการ สิ่งของต้องห้าม ของเรา และแพ็คลงกล่องใหม่

 • ออสเตรเลีย AUD 120.00
 • แคนาดา CAD 100.00
 • จีน CNY 700.00
 • มาเลเซีย MYR 330.00
 • ไอร์แลนด์ (EIRE) Euros 72.00
 • นิวซีแลนด์ NZD 120.00
 • สิงคโปร์ SGD 100.00
 • ประเทศไทย THB 2500.00
 • สหราชอาณาจักร GBP 50.00
 • สหรัฐอเมริกา USD 100.00
 • ฮ่องกง HKD 700.00
 • แอฟริกาใต้ ZAR 750.00
 • ทวีปยุโรป EUR 90.00

ราคารวมภาษีการค้าที่เกี่ยวข้องแล้ว

กล่อง กระเป๋า หรือกระเป๋าเดินทางต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม

คุณมีหน้าที่ในการรับรองให้แน่ใจว่ากล่อง กระเป๋าหรือกระเป๋าเดินทางมีน้ำหนักไม่เกินกว่าที่กำหนด หากหนักเกินไป จะต้องนำออกและแพ็คใหม่ลงกล่องที่เหมาะสม

เราคิดค่าบริการในการเปิดกล่องที่มีน้ำหนักเกิน และนำของออกเพื่อแพ็คใหม่ (ดูค่าจัดการข้างต้น) รวมทั้งมีค่าบริการรับและจัดส่งกล่องเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ของเราจะแจ้งราคาเสนอใหม่ให้ทราบ

หากกล่อง กระเป๋า และกระเป๋าสัมภาระของคุณส่วนใหญ่มีน้ำหนักเกินเมื่อเราไปรับ พนักงานของเรามีสิทธิโดยใช้ดุลยพินิจในการไม่รับ และขอให้คุณนัดหมายใหม่ ข้อจำกัดน้ำหนักนี้เป็นข้อกำหนดด้านสุขภาพและปลอดภัยที่เข้มงวด นอกจากนี้ พนักงานของเรายังมีกำหนดการทำงานที่ไม่สามารถล่าช้ากับการแพ็คกล่องของคุณให้ใหม่ได้

คุณจะต้องชำระค่าบริการไปรับสัมภาระใหม่ และต้องแก้ขเอกสารที่ต้องใช้กับการเปลี่ยนแปลงนี้

หากของที่ใส่ในกล่องบรรจุมีน้ำหนักเกิน 30 กิโลกรัม และไม่สามารถแบ่งใส่กล่องเพิ่มได้ เราแนะนำให้คุณใช้บริการตู้ MoveCube®

เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม (รายละเอียดด้านล่าง) จากบัญชีของคุณ หากทีมงานของเราที่คลังพัสดุพบว่ามีสิ่งของที่ต้องใส่ดูแลพิเศษก่อนจัดส่งตามมาตรฐาน

ตัวอย่างสิ่งของที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ แต่ไม่จำกัดเพียง: การนำที่วางเท้าออกจากจักรยาน และ การปิดผนึกกล่องเพิ่มเติม

 • ออสเตรเลีย AUD 36.00 ต่อชิ้น
 • แคนาดา CAD 30.00 ต่อชิ้น
 • จีน CNY 210.00 ต่อชิ้น
 • มาเลเซีย MYR 100.00 ต่อชิ้น
 • ไอร์แลนด์ (EIRE) Euros 22.00 ต่อชิ้น
 • นิวซีแลนด์ NZD 42.00 ต่อชิ้น
 • สิงคโปร์ SGD 14.00 ต่อชิ้น
 • ประเทศไทย THB 750.00 ต่อชิ้น
 • สหราชอาณาจักร GBP 15.00 ต่อชิ้น
 • สหรัฐอเมริกา USD 30.00 ต่อชิ้น
 • ฮ่องกง HKD 350.00 ต่อชิ้น
 • แอฟริกาใต้ ZAR 225.00 ต่อชิ้น
 • ทวีปยุโรป EUR 22.00 ต่อชิ้น

ราคารวมภาษีการค้าที่เกี่ยวข้องแล้ว

หากพบสิ่งของใดก็ตามที่ได้ระบุไว้ในหน้า สิ่งของต้องห้าม ของเรา สิ่งของนั้นจะถูกกำจัดในทันที

การจัดส่งทั้งหมดทางอากาศจะต้องผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยที่เข้มงวด รวมทั้งการเอ็กซเรย์ก่อนนำขึ้นเครื่อง บริษัท Seven Seas Worldwide ไม่สามารถส่งคืนสิ่งของที่ถูกยึดได้ ในกรณีนี้ “สิ่งของต้องห้าม” ที่พบ จะถูกนำออกจากพัสดุและนำไปทำลาย

หากมี “สิ่งของต้องห้าม” ที่ต้องนำออกจากพัสดุของคุณ เราจะเก็บรักษาไว้เป็นเวลา 60 วัน หากไม่มีผู้มารับภายใน 60 วัน เราไม่มีทางเลือกนอกจากการกำจัดทิ้ง

การยึด “สิ่งของต้องห้าม” (ตามที่ได้ระบุไว้บนเว็บไซต์ของเรา) จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม:

 • ออสเตรเลีย AUD 120.00
 • แคนาดา CAD 150.00
 • จีน CNY 1050.00
 • แอฟริกาใต้ ZAR 1134.87
 • ไอร์แลนด์ (EIRE) Euros 130.68
 • นิวซีแลนด์ NZD 120.00
 • สิงคโปร์ SGD 128.00
 • ทวีปยุโรป EUR 130.68
 • สหราชอาณาจักร GBP 75.00
 • สหรัฐอเมริกา USD 150.00
 • ฮ่องกง HKD 1050.00
 • มาเลเซีย MYR 406.00
 • ประเทศไทย THB 3263.71

ราคารวมภาษีการค้าที่เกี่ยวข้องแล้ว

หากพบสิ่งของใดก็ตามที่ได้ระบุไว้ในหน้า สิ่งของต้องห้าม ของเรา สิ่งของนั้นจะถูกกำจัดในทันที

หากคุณจัดส่งของที่สำคัญบางอย่างลงกล่อง อาทิ หนังสือเดินทาง หรือ “สิ่งของต้องห้าม” โดยไม่ได้ตั้งใจ เราสามารถส่งคืนให้คุณได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งคิดตามค่านำของออกจากพัสดุ และค่าจัดส่งโดยใช้บริการขนส่งภายในประเทศ และยังขึ้นอยู่กับขนาดและน้ำหนักของสิ่งของ

ค่าบริการส่งของกลับคืนรวม:

ค่าจัดการ + ค่าขนส่ง (ขั้นต่ำสำหรับน้ำหนัก 2 กิโลกรัม)

หากสิ่งของที่คุณจัดส่งต้องทำความสะอาดก่อนจัดส่งตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทส่งออกจะคิดค่าบริการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดศึกษาจากหน้า คำแนะนำศุลกากร ของเรา.

เช่นเดียวกัน หากเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมในประเทศปลายทางตรวจสอบ และให้ทำความสะอาดสิ่งของก่อนนำเข้าประเทศ บริษัทจะคิดค่าบริการเพิ่ม

โปรดทราบว่าค่าบริการทำความสะอาดและกำจัดสิ่งของ ขึ้นอยู่กับขนาดสิ่งของ และความร้ายแรงของความเสี่ยงจากการปนเปื้อน

 • ออสเตรเลีย AUD 36-500 ต่อชิ้น
 • แคนาดา CAD 30.00 ต่อชิ้น
 • จีน CNY 210.00 ต่อชิ้น
 • ไอร์แลนด์ (EIRE) Euros 26.62 ต่อชิ้น
 • นิวซีแลนด์ NZD 42-500 ต่อชิ้น
 • สิงคโปร์ SGD 42.00 ต่อชิ้น
 • สหราชอาณาจักร GBP 15.00 ต่อชิ้น
 • สหรัฐอเมริกา USD 30.00 ต่อชิ้น
 • ฮ่องกง HKD 350.00 ต่อชิ้น
 • มาเลเซีย MYR 100.00 ต่อชิ้น
 • ประเทศไทย THB 750.00 ต่อชิ้น
 • แอฟริกาใต้ ZAR 226.98 ต่อชิ้น
 • ทวีปยุโรป Euros 26.62 ต่อชิ้น

ราคารวมภาษีการค้าที่เกี่ยวข้องแล้ว

หากคุณต้องการแก้ไขการบริการที่คุณจองหลังจากที่เราไปรับสัมภาระของคุณ อาทิ เปลี่ยนเป็นการจัดส่งแบบ door-to-door หรือ เปลี่ยนวิธีการให้บริการจากทางอากาศเป็นทางทะเล เราจะคิดค่า “เปลี่ยนบริการ” ตามรายละเอียดด้านล่าง โดยค่าบริการนี้เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากราคาที่เสนอ

 • ออสเตรเลีย AUD 60.00
 • แคนาดา CAD 50.00
 • จีน CNY 350.00
 • มาเลเซีย MYR 165.00
 • ไอร์แลนด์ (EIRE) Euros 43.56
 • นิวซีแลนด์ NZD 70.00
 • สิงคโปร์ SGD 70.00
 • ประเทศไทย THB 1250.00
 • สหราชอาณาจักร GBP 25.00
 • สหรัฐอเมริกา USD 50.00
 • ฮ่องกง HKD 350.00
 • แอฟริกาใต้ ZAR 378.29
 • ทวีปยุโรป EUR 43.56

ราคารวมภาษีการค้าที่เกี่ยวข้องแล้ว

ไม่มีค่าดำเนินการสำหรับการเปลี่ยนที่อยู่ปลายทางในการจัดส่งสัมภาระระหว่างประเทศ หรือภายในประเทศ

อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดนี้ขึ้นอยู่กับขอบเขตของการเปลี่ยนที่อยู่ (อาทิ การเปลี่ยนย่านภายในเมืองเดียวกัน เมืองต่างกันในรัฐเดียวหรือ หรือเมืองใหม่ในประเทศเดียวกัน) ค่าบริการในการถ่ายโอน “กล่องสัมภาระ” อาจแตกต่างกัน

ค่าบริการเหล่านี้แสดงไว้บนระบบออนไลน์ และคุณจะได้รับแจ้งในทันที อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเราอาจไม่สามารถให้บริการได้ในบางเมือง หรือรัฐ ดังนั้น หากคุณแจ้งเราเร็วเท่าไหร่ จะเป็นการดีเท่านั้น

หากแผนการเดินทางเปลี่ยนแปลง และคุณไม่จำเป็นต้องใช้บริการของเราอีกต่อไปตามที่เสนอราคาไว้ในตอนแรก เราสามารถจัดส่งสัมภาระคืนบางส่วนหรือทั้งหมดได้โดยใช้บริการขนส่งภายในประเทศ คุณสามารถดูรายละเอียดราคาได้ทางออนไลน์ หรือรับเสนอราคาจากที่ปรึกษาของเรา

ค่าบริการรวม:

ค่าดำเนินการ + ค่าขนส่ง (ขั้นต่ำ)

อย่างไรก็ตาม หากสัมภาระของคุณอยู่ระหว่างการจัดส่ง คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมจัดส่งคืน ในกรณีส่วนใหญ่ เราต้องจัดส่งไปยังปลายทางเดิมก่อนที่จะส่งกลับให้คุณ ซึ่งอาจมีส่วนลดค่าบริการส่วนนี้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ

“ค่าปรับในการชำระค่าบริการล่าช้า” จะเรียกเก็บผ่านบัญชีของคุณ หากคุณไม่สามารถชำค่าค่าบริการที่เรียกเก็บทั้งหมดได้ภายใน 7 วันนับตั้งแต่ส่งออกสัมภาระ

 • ออสเตรเลีย AUD 60.00
 • แคนาดา CAD 50.00
 • จีน CNY 350.00
 • มาเลเซีย MYR 165.00
 • ไอร์แลนด์ (EIRE) Euros 36.00
 • นิวซีแลนด์ NZD 70.00
 • สิงคโปร์ SGD 68.00
 • ประเทศไทย THB 1250.00
 • สหราชอาณาจักร GBP 25.00
 • สหรัฐอเมริกา USD 50.00
 • ฮ่องกง HKD 350.00
 • แอฟริกาใต้ ZAR 375.00
 • ทวีปยุโรป EUR 36.00

ราคารวมภาษีการค้าที่เกี่ยวข้องแล้ว

ค่าบริการจัดส่งสัมภาระที่มีขนาดเกินกำหนดจะเรียกเก็บเมื่อคุณใช้บริการผู้ให้บริการจากภายนอกในการรับหรือจัดส่งเท่านั้น

การคำนวณตามน้ำหนักปริมาตร ดังนี้:

(ความยาว (ซม.) + ((ความกว้าง (ซม.) + (ความสูง (ซม.) x2)))

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสัมภาระเกินขนาดที่กำหนดจะใช้กับสัมภาะที่มีน้ำหนักปริมาตรเกิน 290 ซม.

 • ออสเตรเลีย AUD 120.00
 • นิวซีแลนด์ NZD 130.00
 • แคนาดา CAD 90.00
 • สหรัฐอเมริกา USD 90.00
 • ไอร์แลนด์ (EIRE) Euros 103.00
 • ฮ่องกง HKD 650.00
 • ทวีปยุโรป Euros 113.00

ราคารวมภาษีการค้าที่เกี่ยวข้องแล้ว

เจ้าหน้าที่ศุลกากรในทุกประเทศต้องใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์การจัดส่งสัมภาระเพื่อดำเนินพิธีการทางศุลกากรได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น คุณต้องกรอกเอสารออนไลน์ทั้งหมดผ่านระบบบัญชีของเราให้สมบูรณ์ หากมีข้อกำหนดให้คุณส่งเอกสารสแกน หรือทางไปรษณีย์ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม:

 • ออสเตรเลีย AUD 60.00
 • แคนาดา CAD 50.00
 • จีน CNY 350.00
 • มาเลเซีย MYR 150.00
 • ไอร์แลนด์ (EIRE) Euros 40.00
 • นิวซีแลนด์ NZD 70.00
 • สิงคโปร์ SGD 70.00
 • ประเทศไทย THB 500.00
 • สหราชอาณาจักร GBP 25.00
 • สหรัฐอเมริกา USD 25.00
 • ฮ่องกง HKD 350.00
 • แอฟริกาใต้ ZAR 151.32
 • ทวีปยุโรป EUR 40.00

ราคารวมภาษีการค้าที่เกี่ยวข้องแล้ว

การจัดส่งสัมภาระระหว่างประเทศที่ต้องข้ามพรมแดน (โดยประเทศเหล่านั้นไม่มีข้อตกลงในการเปิดพรมแดนร่วมกัน) จะมีการเก็บภาษีและอากรสำหรับพัสดุที่จัดส่ง

อย่างไรก็ตาม การจัดส่งสัมภาระส่วนตัว และของใช้ภายในบ้านจะได้รับการยกเว้นหากดำเนินการด้านเอกสารและพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ มีข้อจำกัดด้านภาษีและอากรสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นเจ้าของมาน้อยกว่า 6 เดือน โดยกฎระเบียบของแต่ละประเทศปลายทางได้ระบุไว้บนเว็บไซต์ของเรา และแสดงรายละเอียดบนการเสนอราคาของคุณ

ค่าภาษีและอากรกำหนดโดยหน่วยงานศุลกากรท้องถิ่นของประเทศที่นำเข้าสัมภาระ และคุณต้องทำการชำระให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถนำสัมภาระออกมาได้

เราเพิ่มค่าใช้จ่ายเหล่านี้ในราคาที่เสนอแก่คุณ ดังนั้น จึงรวมไว้ล่วงหน้าแล้ว

บริการเสริม

ค่าใช้จ่ายในแบบฟอร์มเสนอราคาของคุณเป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐานตามที่ทำสัญญาของแต่ละบริการ โดยรวมภาษีการค้าแล้ว เรานำเสนอบริการเสริมสี่รูปแบบด้วยกันในบางเขตอาณาที่ให้บริการ และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ตามด้านล่าง หากไม่มีราคาสำหรับบางภูมิภาค แสดงว่าเรายังไม่มีบริการในพื้นที่ดังกล่าว

ราคาที่ระบุทั้งหมดรวมภาษีการค้าทั้งหมดแล้ว

 

หากลูกค้าต้องการ เรามีบริการรับฝากสัมภาระ 2 สัปดาห์ทั้งจากต้นทางและปลายทางโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับการจัดส่งทางทะเล หรือทางอากาศ

คุณสามารถขยายเวลาฝากสัมภาระหลังสองสัปดาห์ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

โปรดระบุในเครื่องมือเสนอราคาเพื่อตรวจสอบความพร้อมให้บริการรับฝากสัมภาระ

ค่าบริการรับฝากสัมภาระคิดตามราคาของ 7 วัน และต้องทำการชำระล่วงหน้า โดยเราเก็บค่าบริการขั้นต่ำเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์

ค่าบริการรับฝากสัมภาระคิดตามสัมภาระของคุณที่เราเสนอราคา

บริการไม่ได้พร้อมตลอดเวลาโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพอากาศในบางพื้นที่

หากมีบริการนี้ และคุณต้องการให้จัดส่ง หรือรับสัมภาระในช่วงเช้า (จนถึงเวลาเที่ยง) หรือช่วงบ่าย (หลังเวลาเที่ยง) เราได้กำหนดราคาไว้ตามด้านล่างนี้ โดยคุณต้องแจ้งความประสงค์โดยติดต่อศูนย์ธุรกิจของเราทางโทรศัพท์ภายในเวลา 14 นาฬิกา หนึ่งวันล่วงหน้า

คุณจะได้รับแจ้งเวลาโดยประมาณ (ตามความประสงค์ของคุณ) หนึ่งคืนก่อนบริการจัดส่ง หรือรับสัมภาระ

 • ออสเตรเลีย AUD 60.00
 • นิวซีแลนด์ NZD 70.00
 • สหราชอาณาจักร GBP 25.00

ราคารวมภาษีการค้าที่เกี่ยวข้องแล้ว

หากลูกค้าต้องการ เรามีบริการรับฝากสัมภาระ 2 สัปดาห์ทั้งจากต้นทางและปลายทางโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับการจัดส่งทางทะเล หรือทางอากาศ

นอกจากนี้ เรายังมีบริการรับฝากสัมภาระ 2 สัปดาห์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นับจากวันที่สัมภาระถึงที่คลังพัสดุของเราในประเทศปลายทาง

เมื่อครบสองสัปดาห์ ในกรณีที่เราไม่สามารถส่งออก หรือจัดส่งสัมภาระของคุณไปยังที่อยู่ปลายทางได้ เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วน หรือมีค่าบริการค้างชำระ และคุณไม่ยื่นความประสงค์ฝากสัมภาระของคุณ เราจะคิดค่าบริการรับฝากรายสัปดาห์ (ชำระเงินล่วงหน้า) โปรดดู “ค่าใช้จ่ายที่หลีกเลี่ยงได้” ด้านล่างนี้

ค่าบริการรับฝากสัมภาระคิดตามราคาของ 7 วัน และต้องทำการชำระล่วงหน้า โดยเราเก็บค่าบริการขั้นต่ำเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์

ค่าบริการรับฝากสัมภาระคิดตามสัมภาระของคุณที่เราเสนอราคา

คุณสามารถสั่งซื้อกล่องสัมภาระเพิ่มเติมได้ทุกเวลาเพื่อมั่นใจว่าได้จัดสัมภาระลงกล่องอย่างเหมาะสม และน้ำหนักตรงตามที่กำหนด โปรดจำไว้ว่ากล่องที่สั่งเพิ่มเหล่านี้จะไม่ได้รวมอยู่ในราคาค่าบริการเดิม และเราต้องเสนอราคาใหม่เมื่อไปรับสัมภาระ โดยคุณอาจต้องชำระเงินมัดจำเพิ่มเติม

ถึงแม้ว่ากล่องเพิ่มเหล่านี้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่จะมีค่าจัดส่งเพิ่มเติมตามที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

ค่าบริการเพิ่มเติมหากคุณต้องการถ่ายโอน “กล่องเปล่า” เพิ่ม (โดยเฉพาะกล่องที่จัดส่งในที่แตกต่างกัน) นอกเหนือจากราคาที่เราเสนอให้คุณ

ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการถ่ายโอน “กล่องเปล่า”

 • ออสเตรเลีย AUD 25.00
 • แคนาดา CAD 20.00
 • จีน CNY 140.00
 • มาเลเซีย MYR 65.00
 • ไอร์แลนด์ (EIRE) Euros 15.00
 • นิวซีแลนด์ NZD 30.00
 • สิงคโปร์ SGD 30.00
 • ประเทศไทย THB 550.00
 • สหราชอาณาจักร GBP 10.00
 • สหรัฐอเมริกา USD 20.00
 • ฮ่องกง HKD 140.00
 • แอฟริกาใต้ ZAR 150.00
 • ทวีปยุโรป EUR 15.00

ราคารวมภาษีการค้าที่เกี่ยวข้องแล้ว