ค่าธรรมเนียมที่หลีกเลี่ยงได้

ลองดูรายการของค่าธรรมเนียมที่คุณสามารถหลีกเลี่ยงได้ต่อไปนี้ แต่ละประเทศมีกฎที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้นำของใช้ส่วนตัวเข้าประเทศที่แตกต่างกัน และเมื่อศุลกากรพบว่าบางมีบางอย่างที่ไม่สมบูรณ์หรือกฎหมายไม่อนุญาตให้นำเข้าประเทศ ใบเรียกเก็บค่าปรับจะถูกส่งมาถึงเรา เพราะเราเป็นทีมที่ดูแลข้าวของของคุณ แต่เราก็จะต้องส่งบิลนั้นต่อให้คุณ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเหล่านี้ ลองอ่านเพจข้างล่างนี้ ทั้งนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ของคุณเอง

ของใช้ส่วนตัว

“ของใช้ส่วนตัว” หมายถึงของที่เป็นเจ้าของโดยเอกชน ซึ่งสามารถสวมใส่ หรือถือไปโดยบุคคล หรือของที่ใช้ในบ้านโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และไม่ใช่สินค้าทางธุรกิจที่มีไว้สำหรับการขายต่อ  ของเหล่านี้จะต้องจะต้องเป็นของบุคคลที่ทำการส่งโดยแท้จริง อย่างน้อย 6 เดือนก่อนที่ของจะถูกส่ง ลองมาแยกย่อยเพื่อให้เข้าใจง่ายๆ กัน

ลองถามตัวเองด้วยคำถามต่อไปนี้:

 

- คุณสวมใส่มันได้หรือไม่? – ถ้าใช่ ก็ถือว่าได้รับอนุญาต

- ฉันสามารถดื่มมันได้หรือไม่ – บางครั้งจะอนุญาตในเฉพาะบางประเทศ และเพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้น ภาษีที่จะต้องถูกเก็บจะเรียกเก็บโดยศุลกากรที่ปลายทาง

- ฉันสามารถปลูกมันได้หรือไม่? – ไม่ได้ ไม่ได้รับอนุญาต 

-ฉันสามารถสูบมันได้หรือไม่? – ไม่ได้ ไม่ได้รับอนุญาตเช่นกัน

- ฉันกำลังจะนำของที่ใช้เพื่อการซ่อมอะไรบางอย่าง? – ไม่ได้ อะไหล่หรือชิ้นส่วนรถยนต์ไม่จัดเป็น “ของใช้ส่วนตัว”.

- ฉันสามารถนำของที่ฉันใช้ในการค้าขายหรือการประกอบอาชีพได้หรือไม่? – ได้ ของเหล่านี้จัดเป็น “ของใช้ส่วนตัว”

 

กล่อง กระเป๋าเดินทาง หรือของอื่นๆ ที่ถูกปิดฉลากอย่างไม่ถูกต้อง

คุณคงไม่จำเป็นให้เราบอกคุณ แต่ว่าเราอยากจะบอกคุณอีกครั้งว่า ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขลูกค้าของคุณควรถูกระบุไว้บนกล่อง กระเป๋าเดินทาง หรือของอื่นๆ อย่างชัดเจน คุณจะถูกปรับสำหรับกล่อง กระเป๋าเดินทางหรือของอื่นๆ ที่ไม่ได้รับการปิดฉลากให้ถูกต้อง เราเตือนคุณแล้วนะ และต่อไปนี้คืออัตราค่าปรับ

ออสเตรเลีย 5.00 ดอลล่าร์ออสเตรเลียต่อกล่อง

แคนาดา 4 .00 ดอลล่าร์แคนาดาต่อกล่อง

ประเทศจีน 30.00 หยวนต่อกล่อง

ฮ่องกง 30.00 ดอลล่าร์ฮ่องกงต่อกล่อง

ไอร์แลนด์ 3.00 ยูโรต่อกล่อง

นิวซีแลนด์ 6.00ดอลล่าร์นิวซีแลนด์ต่อกล่อง

สิงคโปร์ 6.00ดอลล่าร์สิงคโปร์ต่อกล่อง

แอฟริกาใต้ 30.00 แรนด์ต่อกล่อง

สหราชอาณาจักร 2.00 ปอนด์ต่อกล่อง

สหรัฐอเมริกา 4.00 ดอลล่าร์ต่อกล่อง

 

กล่องที่ไม่ถูกปิดเทปกาวอย่างแน่นหนา

ออสเตรเลีย 5.00 ดอลล่าร์ออสเตรเลียต่อกล่อง

แคนาดา 4 .00 ดอลล่าร์แคนาดาต่อกล่อง

ประเทศจีน 30.00 หยวนต่อกล่อง

ฮ่องกง 30.00 ดอลล่าร์ฮ่องกงต่อกล่อง

ไอร์แลนด์ 3.00 ยูโรต่อกล่อง

นิวซีแลนด์ 6.00 ดอลล่าร์นิวซีแลนด์ต่อกล่อง

สิงคโปร์ 6.00 ดอลล่าร์สิงคโปร์ต่อกล่อง

แอฟริกาใต้ 30.00 แรนด์ต่อกล่อง

สหราชอาณาจักร 2.00 ปอนด์ต่อกล่อง

สหรัฐอเมริกา 4.00 ดอลล่าร์ต่อกล่อง

 

กล่องที่ส่งคืน

เซเว่น ซีส์ เวิร์ลวายด์ มีกล่องสำหรับส่งของที่ถูกทำให้แข็งแรงด้วยสารเคมีไว้คอยให้บริการคุณ เพื่อให้การแพคของของคุณเป็นไปอย่างเเน่นหนา กล่องเหล่านี้มีคุณภาพดีเยี่ยมและถูกผลิตมาโดยเฉพาะสำหรับบริษัทในกลุ่มเซ่เว่น ซีส์ เวิร์ลวายด์เท่านั้น และเราขอแนะนำให้คุณใช้กล่องนี้เพื่อการส่งสัมภาระส่วนเกินที่ปลอดภัยและแน่นหนาของคุณ รับประกันว่าคุณจะไม่สามารถหากล่องที่ดีเช่นนี้ได้ที่อื่น

เราเข้าใจดีว่ามันเป็นการยากที่จะกะประมาณจำนวนกล่องที่คุณจะต้องใช้ได้อย่างแม่นยำ ดังนั้นเราจึงแนะนำให้คุณประมาณจำนวนกล่องที่คุณจะต้องใช้ไว้เผื่อๆ เพราะจริงๆ แล้วมีมากเกินไป ดีกว่ามีไม่พอ จริงมั๊ย?

เราจะรับกล่องเปล่าที่ไม่ถูกใช้คืนในเวลาเดียวกันกับกล่องที่คุณแพคเรียบร้อยแล้ว ในบางครั้งหากกล่องเหล่านี้เสียหาย (ยกตัวอย่างเช่น กล่องถูกประกอบแล้ว แต่ไม่ถูกใช้ในการแพคของ) ก็จะมีค่าปรับสำหรับกล่องที่ได้รับความเสียหายเหล่านี้ หรือกล่องที่ไม่ถูกส่งคืน และต่อไปนี้คือค่าปรับ

 

ออสเตรเลีย 15.00 ดอลล่าร์ออสเตรเลียต่อกล่อง

แคนาดา 10.00 ดอลล่าร์แคนาดาต่อกล่อง

ประเทศจีน 70.00 หยวนต่อกล่อง

ฮ่องกง 70.00 ดอลล่าร์ฮ่องกงต่อกล่อง

ไอร์แลนด์ 10.00 ยูโรต่อกล่อง

นิวซีแลนด์ 15.00 ดอลล่าร์นิวซีแลนด์ต่อกล่อง

สิงคโปร์ 14.00 ดอลล่าร์สิงคโปร์ต่อกล่อง

แอฟริกาใต้ 75.00 แรนด์ต่อกล่อง

สหราชอาณาจักร 5.00 ปอนด์ต่อกล่อง

สหรัฐอเมริกา 10.00 ดอลล่าร์ต่อกล่อง

 

กล่องที่น้ำหนักเกินตามที่ระบุไว้

แต่ละกล่องมีน้ำหนักที่อนุญาตให้ไม่เกิน 30 กิโลกรัม คุณจะได้รับการแจ้งน้ำหนักสูงสุดในเวลาที่ทำการสั่ง หากกล่องใดกล่องหนึ่งของคุณหนักเกินน้ำหนักสูงสุด ก็จะมีค่าปรับ ค่าปรับสำหรับกล่องน้ำหนักเกินจะถูกคำนวณโดยใช้น้ำหนักเกินทั้งหมดรวมกัน แล้วคิดเป็นจำนวนกล่องเพิ่มเติม

 

เอกสารการส่งที่ไม่สมบูรณ์

ในขณะที่คุณได้รับกล่องเปล่า คุณจะได้รับแบบฟอร์มและรายการของเอกสารที่ต้องใช้สำหรับการส่ง แบบฟอร์มที่ถูกกรอกอย่างสมบูรณ์แล้วพร้อมทั้งเอกสารที่จำเป็นจะต้องถูกบรรจุอยู่ในซองที่เรามีให้และปิดผนึกอย่างแน่นหนาอยู่ “บน” กล่องแรก แต่ถ้าหากเอกสารเอกสารทั้งหมดไม่ถูกส่งมาพร้อมกับกล่องที่เราไปรับ และเราต้องติดต่อคุณเพื่อติดตามเอกสารตกค้างก็จะมีค่าปรับสำหรับเอกสารแต่ละชิ้น

 

ออสเตรเลีย 5.00 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย

แคนาดา 8 .00 ดอลล่าร์แคนาดา

ประเทศจีน 50.00 หยวน

ฮ่องกง 60.00 ดอลล่าร์ฮ่องกง

ไอร์แลนด์ 6.00 ยูโร

นิวซีแลนด์ 5.00ดอลล่าร์นิวซีแลนด์

สิงคโปร์ 10.00ดอลล่าร์สิงคโปร์

แอฟริกาใต้ 55.00 แรนด์

สหราชอาณาจักร 5.00 ปอนด์

สหรัฐอเมริกา 7.00 ดอลล่าร์

 

หากคุณต้องการให้เราส่งเอกสารเพิ่มเติมไปให้คุณ ก็จะมีค่าบริการสำหรับการขอเอกสารเพิ่มแต่ละครั้ง

ออสเตรเลีย 15.00 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย

แคนาดา 15.00 ดอลล่าร์แคนาดา

ประเทศจีน 100.00 หยวน

ฮ่องกง 120.00 ดอลล่าร์ฮ่องกง

ไอร์แลนด์ 15.00 ยูโร

นิวซีแลนด์ 20.00ดอลล่าร์นิวซีแลนด์

สิงคโปร์ 20.00ดอลล่าร์สิงคโปร์

แอฟริกาใต้130.00 แรนด์

สหราชอาณาจักร 10.00 ปอนด์

สหรัฐอเมริกา 15.00 ดอลล่าร์

 

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนที่อยู่ปลายทาง

การส่งแต่ละครั้งจะต้องผ่านพิธีการศุลกากรเมื่อของไปถึงประเทศปลายทาง หากที่อยู่ปลายทางเปลี่ยนหลังจากที่ของไปถึงและผ่านพิธีการศุลกากรในประเทศปลายทางแล้ว ของจะต้องกลับเข้าพิธีการศุลกากรอีกครั้ง ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

 

ออสเตรเลีย 60.00 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย

แคนาดา 50.00 ดอลล่าร์แคนาดา

ประเทศจีน 350.00 หยวน

ฮ่องกง 350.00 ดอลล่าร์ฮ่องกง

ไอร์แลนด์ 36.00 ยูโร

นิวซีแลนด์ 70.00 ดอลล่าร์นิวซีแลนด์

สิงคโปร์ 70.00 ดอลล่าร์สิงคโปร์

แอฟริกาใต้ 375.00 แรนด์

สหราชอาณาจักร 25.00 ปอนด์

สหรัฐอเมริกา 50.00 ดอลล่าร์

 

ค่าธรรมเนียการเปลี่ยนแปลงบริการ

 

หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงบริการที่คุณสั่ง ยกตัวอย่างเช่น เปลี่ยนจากบริการแบบ ประตูถึงโกดัง เป็นแบบประตูถึงประตู หรือเปลี่ยนจากบริการทางอากาศเป็นบริการทางทะเล จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมดังนี้

 

ออสเตรเลีย 60.00 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย

แคนาดา 50.00 ดอลล่าร์แคนาดา

ประเทศในสหภาพยุโรป 36.00 ยูโร

ฮ่องกง 350.00 ดอลล่าร์ฮ่องกง

นิวซีแลนด์ 70.00ดอลล่าร์นิวซีแลนด์

สิงคโปร์ 70.00ดอลล่าร์สิงคโปร์

แอฟริกาใต้ 375.00 แรนด์

สหราชอาณาจักร 25.00 ปอนด์

สหรัฐอเมริกา 50.00 ดอลล่าร์

 

ค่าถอดบันไดจักรยาน

หากคุณกำลังจะส่งจักรยาน คุณจะต้องถอดบันไดจักรยานก่อนที่เราจะไปรับ หากพนักงานของเซเว่น ซีส์ เวิร์ลวายต้องถอดบันไดจักรยานของคุณ ก็จะมีค่าปรับดังนี้

ออสเตรเลีย 36.00 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย

แคนาดา 30.00 ดอลล่าร์แคนาดา

ประเทศจีน 210.00 หยวน

ฮ่องกง 350.00 ดอลล่าร์ฮ่องกง

ไอร์แลนด์ 22.00 ยูโร

นิวซีแลนด์ 42.00 ดอลล่าร์นิวซีแลนด์

สิงคโปร์ 41.00 ดอลล่าร์สิงคโปร์

แอฟริกาใต้ 225.00 แรนด์

สหราชอาณาจักร 15.00 ปอนด์

สหรัฐอเมริกา 30.00 ดอลล่าร์

 

ค่าปรับการจ่ายเงินล่าช้า

ค่าบริการจะต้องถูกจ่ายภายใน 7 วันนับจากวันรับของ/วันที่ในใบเรียกเก็บเกิน  หากเกินจากนั้นจะมีค่าปรับการจ่ายเงินล่าช้า

 

ออสเตรเลีย

60.00 ดอลล่าร์หลักจาก 7 วัน และอีก 36.00 ดอลล่าร์ต่อสัปดาห์สำหรับสัปดาห์ต่อๆ ไป โดยสัปดาห์ที่หนึ่งเริ่มนับจากวันจันทร์แรกหลังจาก 7 วันผ่านไป จนถึงสูงสุด 12 สัปดาห์ หลังจากนั้นของของคุณจะถูกบริจาคให้องค์กรการกุศลที่เซเว่น ซีส์ เวิร์ลวายด์ให้การสนับสนุนอยู่

 

แคนาดา

50.00 ดอลล่าร์แคนาดาหลังจาก 7 วัน และอีก 30.00ดอลล่าร์ฯ ต่อสัปดาห์สำหรับสัปดาห์ต่อๆ ไป โดยสัปดาห์ที่หนึ่งเริ่มนับจากวันจันทร์แรกหลังจาก 7 วันผ่านไป จนถึงสูงสุด 12 สัปดาห์ หลังจากนั้นของของคุณจะถูกบริจาคให้องค์กรการกุศลที่เซเว่น ซีส์ เวิร์ลวายด์ให้การสนับสนุนอยู่

 

ประเทศจีน

350.00 หยวนหลังจาก 7 วัน และอีก 210.00 หยวนต่อสัปดาห์สำหรับสัปดาห์ต่อๆ ไป โดยสัปดาห์ที่หนึ่งเริ่มนับจากวันจันทร์แรกหลังจาก 7 วันผ่านไป จนถึงสูงสุด 12 สัปดาห์ หลังจากนั้นของของคุณจะถูกบริจาคให้องค์กรการกุศลที่เซเว่น ซีส์ เวิร์ลวายด์ให้การสนับสนุนอยู่

 

ฮ่องกง

350.00ดอลล่าร์ฮ่องกงหลังจาก 7 วัน และอีก 210.00 ดอลล่าร์ฯ ต่อสัปดาห์สำหรับสัปดาห์ต่อๆ ไป โดยสัปดาห์ที่หนึ่งเริ่มนับจากวันจันทร์แรกหลังจาก 7 วันผ่านไป จนถึงสูงสุด 12 สัปดาห์ หลังจากนั้นของของคุณจะถูกบริจาคให้องค์กรการกุศลที่เซเว่น ซีส์ เวิร์ลวายด์ให้การสนับสนุนอยู่

 

ไอร์แลนด์

36.00 ยูโรหลังจาก 7 วัน และอีก 22.00 ยูโรต่อสัปดาห์สำหรับสัปดาห์ต่อๆ ไป โดยสัปดาห์ที่หนึ่งเริ่มนับจากวันจันทร์แรกหลังจาก 7 วันผ่านไป จนถึงสูงสุด 12 สัปดาห์ หลังจากนั้นของของคุณจะถูกบริจาคให้องค์กรการกุศลที่เซเว่น ซีส์ เวิร์ลวายด์ให้การสนับสนุนอยู่

 

นิวซีแลนด์

70.00 ดอลล่าร์นิวซีแลนด์หลังจาก 7 วัน และอีก 42.00 ดอลล่าร์ฯ ต่อสัปดาห์สำหรับสัปดาห์ต่อๆ ไป โดยสัปดาห์ที่หนึ่งเริ่มนับจากวันจันทร์แรกหลังจาก 7 วันผ่านไป จนถึงสูงสุด 12 สัปดาห์ หลังจากนั้นของของคุณจะถูกบริจาคให้องค์กรการกุศลที่เซเว่น ซีส์ เวิร์ลวายด์ให้การสนับสนุนอยู่ 

 

สิงคโปร์

68.00 ดอลล่าร์สิงคโปร์หลังจาก 7 วัน และอีก 41.00 ดอลล่าร์ฯ ต่อสัปดาห์สำหรับสัปดาห์ต่อๆ ไป โดยสัปดาห์ที่หนึ่งเริ่มนับจากวันจันทร์แรกหลังจาก 7 วันผ่านไป จนถึงสูงสุด 12 สัปดาห์ หลังจากนั้นของของคุณจะถูกบริจาคให้องค์กรการกุศลที่เซเว่น ซีส์ เวิร์ลวายด์ให้การสนับสนุนอยู่

 

แอฟริกาใต้

375.00 แรนด์หลังจาก 7 วัน และอีก 225.00 แรนด์ต่อสัปดาห์สำหรับสัปดาห์ต่อๆ ไป โดยสัปดาห์ที่หนึ่งเริ่มนับจากวันจันทร์แรกหลังจาก 7 วันผ่านไป จนถึงสูงสุด 12 สัปดาห์ หลังจากนั้นของของคุณจะถูกบริจาคให้องค์กรการกุศลที่เซเว่น ซีส์ เวิร์ลวายด์ให้การสนับสนุนอยู่

 

สหราชอาณาจักร

25.00 ปอนด์หลังจาก 7 วัน และอีก 15.00 ปอนด์ต่อสัปดาห์สำหรับสัปดาห์ต่อๆ ไป โดยสัปดาห์ที่หนึ่งเริ่มนับจากวันจันทร์แรกหลังจาก 7 วันผ่านไป จนถึงสูงสุด 12 สัปดาห์ หลังจากนั้นของของคุณจะถูกบริจาคให้องค์กรการกุศลที่เซเว่น ซีส์ เวิร์ลวายด์ให้การสนับสนุนอยู่

 

สหรัฐอเมริกา

50.00ดอลล่าร์สหรัฐฯ หลังจาก 7 วัน และอีก 30.00 ดอลล่าร์ฯ ต่อสัปดาห์สำหรับสัปดาห์ต่อๆ ไป โดยสัปดาห์ที่หนึ่งเริ่มนับจากวันจันทร์แรกหลังจาก 7 วันผ่านไป จนถึงสูงสุด 12 สัปดาห์ หลังจากนั้นของของคุณจะถูกบริจาคให้องค์กรการกุศลที่เซเว่น ซีส์ เวิร์ลวายด์ให้การสนับสนุนอยู่

 

ค่าปรับสำหรับของที่ถูกยึด

ของที่ถูกส่งทางอากาศทั้งหมดจะต้องถูกตรวจสอบโดยหน่วยรักษาความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการเอ็กซ์เรย์ก่อนที่ของจะขึ้นเครื่อง เซเว่น ซีส์ เวิร์ลลายด์ไม่สามารถจะคืนของที่ถูกยึดได้ไม่ว่ากรณีใดๆ วัตถุอันตรายต้องห้ามซึ่งถูกตรวจพบในบรรจุภัณฑ์ที่คุณส่งจะถูกยึดและทำลาย หากมีการยึดของ “ต้องห้าม” จะมีค่าปรับดังนี้

 

ออสเตรเลีย 180.00 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย

แคนาดา 150.00 ดอลล่าร์แคนาดา

ประเทศจีน 1050.00 หยวน

ฮ่องกง 1050.00 ดอลล่าร์ฮ่องกง

ไอร์แลนด์ 108.00 ยูโร

นิวซีแลนด์ 210.00 ดอลล่าร์นิวซีแลนด์

สิงคโปร์ 210.00 ดอลล่าร์สิงคโปร์

แอฟริกาใต้1125.00 แรนด์

สหราชอาณาจักร 75.00 ปอนด์

สหรัฐอเมริกา 150.00 ดอลล่าร์