Skip to the content

ประกันสินค้าของคุณกับเราเมื่อคุณย้าย

ไม่มีที่กำบัง

Seven Seas Worldwide ขอแนะนำให้คุณทำประกันภัยในรูปแบบ: อุบัติเหตุเกิดขึ้นและการประกันภัยมีไว้สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน! ประกันภัยของเราครอบคลุม: พื้นฐานและพรีเมียร์ติดตั้งไว้สำหรับ "สัมภาระที่ไม่มีผู้ดูแลหรือสิ่งของในครัวเรือน" ถ้าคุณเลือกเองโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งนี้รวมอยู่ด้วย

ประกันภัยพื้นฐาน

พื้นฐานช่วยปกป้องคุณจากการสูญเสีย“ ภาชนะ” บางส่วนหรือทั้งหมดในงานของคุณ เต้ารับคือสิ่งที่คุณบรรจุสิ่งของส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือนเช่นกระเป๋าเดินทางกระเป๋าเดินทางกระเป๋าถือกระเป๋าเดินทางกล่องหรือMoveCube® ค่าใช้จ่ายในการรับฝากสัมภาระเป็น 3.5% ของมูลค่าการซื้อคืนของเนื้อหาของแต่ละจุดรับและสำหรับแต่ละMoveCube® 2% ของมูลค่าการซื้อคืน มูลค่าการซื้อคืนควรระบุเป็นสกุลเงินของประเทศที่คุณออก พื้นฐานไม่ได้ป้องกันคุณจากความเสียหายหรือเนื้อหาของภาชนะของคุณ

พรีเมียร์ประกันภัย

พรีเมียร์ปกป้องคุณจากทุกสิ่งที่นำเสนอโดยขั้นพื้นฐาน: การสูญเสียของบางส่วนหรือทั้งหมดในงานของคุณที่ซึ่งรองรับเป็นรายการที่คุณบรรจุผลกระทบส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนเช่นสัมภาระหรือMoveCube® พรีเมียร์ยังช่วยปกป้องคุณจากการสูญเสียบางส่วนการโจรกรรมหรือความเสียหายของเนื้อหาของแต่ละภาชนะหรือMoveCube®ดูข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่าง ค่าธรรมเนียมในการฝากกระเป๋าคือ 5% ของมูลค่าการซื้อคืนของเนื้อหาในแต่ละจุดรับและสำหรับเนื้อหาของMoveCube®แต่ละรายการนั้น 3% ของมูลค่าการซื้อคืน มูลค่าการซื้อคืนควรระบุเป็นสกุลเงินของประเทศที่คุณออก

(มูลค่าการเปลี่ยนเป็นค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนรายการ - ประกันครอบคลุมคำนวณ 5% ของมูลค่าการแทนที่)

มูลค่าการเปลี่ยน - 250

ประกันภัย 5% - 12.50 ปอนด์

ค่าทดแทน - 750

ประกันภัย 5% - 37.50

ค่าทดแทน - 1,000 ปอนด์

ประกัน 5% - 50.00 ปอนด์

ค่าทดแทน - 1,500 ปอนด์

ประกัน 5% - 75.00 ปอนด์

ค่าทดแทน - 2,000 ปอนด์

ประกัน 5% - 100.00 ปอนด์

ค่าทดแทน - 2,000 +

ประกัน 5% - 100.00 ปอนด์

ตัวอย่างการคำนวณ

เสื้อผ้า

150

ซีดี / แผ่นเสียงไวนิล

70

หนังสือ

X

ดีวีดี / วิดีโอ

35

ผ้าปูเตียง / ช้อนส้อม

X

เครื่องพิมพ์ (ถอดตลับหมึก)

X

คอมพิวเตอร์ / ทีวี

X

อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ

X

อุปกรณ์กีฬา (เช่นจักรยาน)

X

ของเล่นเด็ก

50

ภาพถ่าย / ภาพวาด

80

ทั้งหมด

385